Zámeček____________________________ Z1 Zámeček

CIMBUŘÍ (3 m): vpravo níže pod Zámečkem

1. Bílá paní 5C : pivoš, 10.1.2007
Údolka mírně zleva.
2. Žádná ze sta 6C+ : francesco, 6.3.2011
SD Bílé paní, začátek LR ve vodorovné liště, PR napravo ve stěnce.
2a. Boulderfetišista 6B+ : lukass, 18.2.2013
SD identické s cestou "Žádná ze sta" a doprava plác n.v.

ZÁMEČEK (4 m): N49 52.201 E14 32.568

1. Baroko 3
2. Něco pro oko 6B : francesco, 6.3.2011
Údolní stěnou bez kamene vpravo na vrchol pomocí levých sokolíků.
3. Rokoko 4

____________________________ Z2 Bojiště

BADILE (2,5 m): N49 52.030 E14 32.518


1. Postupka 4
Nástup oběma nohama do dolní šikmé lištičky.
2. Ploštice 5A : lukass, 2.9.2008
Stěnkou.
3. Badile 6B : lukass, 2.9.2008
Výlez s pomocí odštěpku nahoře za levou hranou.
3a. Běžná 5B : lukass, 12.3.2011
Skok s rozeběhem do stupu v cestě Badile
4. Ryska 4
Nohama po spáře.
4a. Niečo také 5A : V. Lapková, 6.3.2011
SD. Ručkování ve spáře.
4b. Niečo iné 5C : francesco, 6.3.2011
SD. Ruce ve spáře, zdvih přes chyt nalevo a pravou nohu do spáry.
4c. Skočná 5B : lukass, 12.3.2011
Skok na chyt v Niečo iné s rozeběhem.

HEJNO (2 m):

2. Tai jo 5A
SD. Přešah do trhliny v horním šutru a nahoru.

HŘAD (2 - 3 m): N49 52.056 E14 32.423

1. Lučištníkův průhyb 5B : E. Podřil, 20.12.2011
Zcela nalevo Hřadu. přes bočáky vzhůru.
2. Akcep.ted 5C : lukass, 20.10.2008
3. Roznož 5A
4. Rozknoš 5A : lukass, 20.10.2008
S pomocí pravé spáry.
5. Bříško 5C : lukass, 20.10.2008

LACHTAN (3 m): N49 52.078 E14 32.515

1. Ploutvonožní 6A+ : lukass, 9.6.2010
2. Rukodělné toulky 6B+ : lukass, 18.8.2010
3. Tuleň 6B : lukass, 24.10.2008
4. Lachtání 5A : lukass, 20.10.2008
Rukama za jizvičky uprostřed těla.
5. Pod fousy 4
Z visu zpoza čumáku nahoru.

LEŽÍTKO (3 m): šutr nalevo od Lachtana

1. Vošoustek 6C : lukass, 3.9.2010
Přes převis.
2. Pokrok 5C : pivoš, 23.12.2006
Do kapsy z pravé strany Ležítka.

PATRONY (3,5 m): N49 52.061 E14 32.561

1. Bez rukaviček 6B+ : lukass, 11.6.2007
2. Ostrý bročky 5A : pivoš, 3.5.2007
Bez odšlapů doprava.
3. Páter Noster 5C : lukass, 15.4.2009
Bez odšlapů doleva.

PÁŽE (2 m):

1. Paže 5B :
SD vlevo za bočák s nohama ve stěnce, přes lištu v pravé hraně a odštěpek výše na sokola do převísku, přes něj n.v.
1a. Che Guavarovo vochechule 5C : lukass, 3.4.2012
SD vlevo za bočák s nohama ve stěnce a pak bez hrany n.v.
2. Zvrácený bůček 5C : pivoš, 20.10.2008
Ze stoje, podél hrany a navalením doprava do misky nahoru.

REJNOK (1,5 m): šutr nalevo pod Ležítkem

1a. Nalíčená oka ostrouhals 6B : lukass, 15.12.2011
SD. Z podstavce doleva, za čumákem n.v.
1b. Příchylná posice 6A : lukass, 15.12.2011
SD. Z podstavce doleva, ještě před čumákem n.v.
1c. Postraněk 5C
SD. Ze spodního madla přešah oběma rukama do struktur nad střechou a s pomocí madla vpravo nahoru.

SOLO (2 m): N49 52.061 E14 32.525

1. Sušice 4 : lukass, 20.10.2008
Levou stranou.
1a. Tři fezy 5A
SD. Levou stranou, start s rukama ve výrazném odštěpku - madle.
2. Solipsismus feny fenka 6B : lukass, 17.5.2012
SD z levé strany přes spodní hranu.
3. Prahloupost 6A+ : lukass, 15.4.2009
Ze stoje údolkou n.v.

ŠTÍT (2,5 m): N49 52.050 E14 32.496

1. Adieu 5B : lukass, 2.9.2008
Převískem přímo nahoru.
1a. Štítná žláza 6A : francesco, 6.3.2011
SD s nohama ve vodorovné spárce nad podstavcem.

ÚCHYL (2 - 3 m): šutr nalevo níže pod Hřadem

1. Nápověda 5A
2. Nezvěda 6A+ : lukass, 1.7.2010
3. Úchylka 6B+ : lukass, 1.7.2010
4. Přílepek 3
5. Zanďour 4

ŽIVÝ TERČ (2 m): šutr nad Ležítkem

1. Pod plnou palbou 5C : pivoš, 23.12.2006
Ruce ve vyznačené linii, nohy pod lištou uprostřed.
1a. Muzejní kousek 5C : pivoš, 23.12.2006
1 zprava doleva.
1b. Dolní Posázaví 5B : V. Lapková, 6.3.2011
Traverz rukama v linií děr za roh do sokola a jím nahoru.
2. Dolní posez 5C : francesco, 6.3.2011
SD. Hranou přímo na vrchol.
3. Neříkej hop 5B : V. Lapková, 6.3.2011
Skok z kamene do stěny a horní hrany + výlez.
4. Přehmaty 4
Ruce svírají chyt uprostřed, pak s pomocí přehmatů na obě strany nahoru.
5. Relikvie 3
Traverz po horní hraně.

____________________________ Z3 Cvičiště

GRANÁT (2,5 m):

1. Nondescript 6B+ : lukass, 16.5.2010
Stěnkou do dlouhého přešahu do jizvy. 1.4.2012 přidáno SD, klas. stejná.

GRAND (3 m): N49 52.071 E14 32.578

1. Parapet 3 : lukass, 20.4.2010
Levou stěnkou na poličku.
2. Plytší plží 6B : lukass, 4.9.2010
Za odštěpky na obou stranách do rajbasu a nahoru.
2a. Nevyřčené naříkavé nařčení 6C : lukass, 3.4.2012
SD Plytší plží.
3. Hornomodel neznabozi 6B : lukass, 9.4.2012
SD v pravé straně jen sokolíkem a n.v. bez hrany.
4. Obsumkrok 5B : lukass, 4.9.2010
Pravou stěnkou s pomocí hrany nahoře.
4a. Z ostudy nahrab 5C : lukass, 3.4.2012
Obsumkrok bez pomoci hrany.

HLAVA HADA (1,5 m): N49 52.099 E14 32.572

1. Aprílová aporie 6A : lukass, 1.4.2012
SD z leva, levá ruka položená spárka a přepřekul.
2. Poklonkovaná 5C : lukass, 1.4.2012
SD středem levé hrany.
3. Gra.nitty 5B : lukass, 20.4.2010
Výlez na převis zleva.

HLAVA HADICE (2 m):

1. Hlaveň 3
2. Ranní barokní 6A : lukass, 1.4.2012
SD zprava traverz, z horní hrany do nižšího kapsopoličkobočáku, za ohybem n.v.

PASEKA (2 m): N49 52.165 E14 32.560

1. Dřevorubcův podpis 5C: pivoš, 23.12.2006

SLOUPEK (1,5 m):

1. Vsloup 4
Nástup bez přešahu až nahoru.
1a. Pivního dubna 5B : lukass, 1.4.2012
SD přes nos středem, neutíkat.

VIDAHO (3 m): N49 52.080 E14 32.588
(šutr kompletně schovanej v doubcích)
1. Bujón 5A
Výlez z levé stěnky.
2. Přepodstatnění 5C : lukass, 20.4.2010
Pravá hrana odspodu, vytlačení nohy k vzepřené ruce.
3. Pták Noh 5B
Vytlačení nohy k vzepřené ruce na pravé hraně, nástup zprava od hrany.