Vodárna____________________________ V1 Vodárna

ANIMEK (1 m): napravo od Trůnu

1. Bez polevy 5A : lukass, 22.10.2011
SD vlevo, nohy na spodním plátku sekané.

BEKOVKA (1,5 m): pod Tvrzí a Cuba Libre

1. Poroty jistoty 6B : lukass, 1.12.2013
SD údolka vlevo PR pidilištička LR hrana a n.v. vpravo traverzem.

CUBA LIBRE (2 m): pod Tvrzí

1. Anobrž dobře drž 6A+ : lukass, 13.11.2012
SD zdola zprava bez obou hran.
2. Arian 5C : pivoš, 27.7.2005
Traverz se závěrečným výlezem na střechu přes první zub.
3. Spermobanka per se 5C : lukass, 13.11.2012
SD obouruč dolnohornoroh, přešah vlevo bez nizozubu n.v.
4. Fiflení chladnoležníků 6A : lukass, 13.11.2012
SD napříč vleže obě nohy zašpičkovat, ruce hrany a zvrchu n.v.

LAPKA (2 m): nad Tvrzí

1. Tlapka 5A : lukass, 23.6.2007
Ze stoje.
1a. Tlapka SD 6A : chouťák, 13.4.2012
SD z madel, přímo přes oblý nos.

MONOKL (2,5 m): N49 52.206 E14 32.756 napravo výše od Stínky

1. Rány mimo 4 : pivoš, 27.7.2005
1a. Rány mimo SD 5A : kubajs, 16.10.2011
SD.
2. Oblé to lísání 5A : pivoš, 27.7.2005
3. Drsná žena 5A : pivoš, 27.7.2005
4. Jelito 4 : pivoš, 27.7.2005
5. Kulich 3
6. Kulíšek 3

PAT A MAT (3,5 m): N49 52.186 E14 32.787

1. Sestroj milá mutanta 5C : lukass, 19.7.2012
SD na levém boku levého šutru, start obě ruce v bočáku u hrany a n.v. zákaz čehokoliv vpravo od horní peckolištičky.
2. Šoupačka na hraně 5A : H. Zíma, 2002
Údolka podél levé oblohrany levého šutru n.v..
3. Koutovka 6A : pivoš, 2005
Zespoda k pravé oblohraně levého šutru, hranou po odštěpcích n.v.
4. Noha novu víže 5A : H. Zíma, 2002
Levou hranou pravého šutru n.v.
5. Eo ipso 5C : lukass, 10.5.2010
Zprava s pomocí spoďáku na polici, odtud nahoru.
6. Noha nohu mine 6B : pivoš, 2005
Tupou J hranou.
7. Žlutá šipka 5C : H. Zíma, 2002
Pravým bokem pravého šutru n.v.

PECKA (2 m): nad cestou pod Tvrzí

1. Suchý stehna 5A
Na šutr za levou hranu.
2. Údolní cesta 5A : H. Zíma, 2002
Přes pecku nahoru, přešah přímo na vrchol.
3. Mokrý lejtka 5A : H. Zíma, 2002
Na šutr zprava, bez pomoci pecky uprostřed.

PUŠTÍK (1 m): napravo výše od Tvrze

1. Úplně jiná bolest 5A : lukass, 22.10.2011
SD. Středem, bez matky.

SPOKAR (2 m): nalevo ve svahu od Stínky

1. Kulábr 5A : pivoš, 2006

STÍNKA (3 m):

1. Slunce stínů 4
2. Erupce 5A : eugenius, 10.6.2011
SD. Levá z lišt ve spáře a pravá za výčnělek výše, dále pak přes spáry přímo nahoru.
3. Stíny slunce 4 : pivoš, 27.7. 2005

TRONÍK (2 m): napravo od Trůnu

1. Navážka 5A
Údolka (bez použití přilepeného šutru vlevo), výlez s pomocí horní hrany nalevo.
1a. Navážka SD 5A : chouťák, 13.4.2011
SD Navážky, ze sokolíků.

TRŮN (3 m):

1. Koryto Korifeje Korigace 6B+ : lukass, 12.1.2012
SD zleva, levá ruka s pomocí spoďostisku a tou stranou výlez do miskokoryta.
2. Travrza 5C : pivoš, 12.1.2012
SD. Z bočáku cesty Koryto..., traverz doprava co to de a výlez n.v.
3. Primogenitura 6A : kubajs, 16.10.2011
Údolní stěnkou.
4. Pokus jedle 5A : pivoš, 2005
Zprava na trůn.

TVRZ (3 m): N49 52.176 E14 32.780

1. Mateřská 5A : lukass, 16.5.2010
Zleva na horní hranu.
2. Meta-řská 5C : lukass, 16.5.2010
Středem za spoďáky, přešah na horní hranu.
2a. Přitvrzení při vrznutí 6A : lukass, 13.11.2012
Středem jako Meta-řská, ale přešah až nejvejš.
3. Šogor 5A : eugenius, 17.6.2011
Vpravo od cesty Meta-řská, nástup za pomoci bočáků a pak velký přešah vzhůru.
4. Porucha 3
5. Dynamo to řeší 5A : pivoš, 2005
Středem úzkého pilířku za použití obou hran.
5a. Top Topik 6A+ : kubajs, 16.10.2011
Středem pilířku bez použití hran.
6. Koutový sokolík 4 : H. Zíma, 2002
7. Levá hrana 3
8. Cesta středem 4 : H. Zíma, 2002
9. Pavá hrana 3 : H. Zíma, 2002

VENDELÍN (2 m):nalevo ve svahu od Stínky

1. Vendul 3
2. Dynamická překližka 5A : pivoš, 2006

VIKLAN (1 m): N49 52.165 E14 32.787 šutr vpravo níže od Trůnu

1. Bacha zleva 5B : kubajs, 14.5.2012
SD. Začátek cotodá zleva, doprava a výlez údolkou, bez odšlapu dole.
2. Bachavolevikláseto 5A : kubajs, 14.5.2012
SD, údolní stěnou, bez odšlapu na podstavec.
3. Zábava pro dospělé 6B : lukass, 23.11.2013
SD údolka s kamenem pod , PR bočospoďák LR pecička, pak do levé hrany a zprava n.v.
4. Bacha zprava 6A : kubajs, 14.5.2012
SD. Začátek v pravém snížení mantlu, bez dolního kamene.
4a. 2. kanec mého života 6B : lukass, 23.11.2013
SD údolka bez podkamene, obouruč na sníženině vpravo a jen pomocí této nahoru ubíhající hrany protlačením a nakulením n.v.
5. Mentalistické mohutnosti 5C : lukass, 1.12.2013
SD údolka nejvpravo s podkamenem, LR bočospoďák PR bočák a s jamkobočákem vpravo n.v.
5a. Beethovena zprava 5A :
SD se spodním kamenem. LR bočospoďák, PR pravý bočák, odtud do vrchhrany a doleva jen s horní levou hranou n.v.

ZBROJNOŠ (3 m): pod Trůnem

1. Jizva 4 : pivoš, 27.7.2005
2. Kapitán Kapitál 6B+ : lukass, 17.6.2011
Údolka podél pravé hrany, zatím s nohami na šutru napravo pod hranou.
3. Nucený výsek 5A : pivoš, 27.7.2005

____________________________ V2 Samoty

HROŠICE (2 m): N49 52.128 E14 32.865 nalevo výše od Hrocha

1. Ni nemr a smr 6A : lukass, 12.1.2012
SD u smrku vlevo a traverzem bez týlní hrany na vrchol.
2. Dololezcům jílovských kutisek 6A : lukass, 12.3.2012
SD středem s pravou rukou v jamkoškvírce a direkt výlez.
3. Kradené zboží 6B : pivoš, 12.1.2012
SD. Ruce ve vodorovné spáře, potom pravou výše ostrou škrabku a výlez přes oblý hrotovrch.

OBLO (2 m): ve svahu nad Hrochem

1. Hoblo 5A : lukass, 2007
2. Zblo 5A : lukass, 2007

SAMOTA (2 m):

1. Sparringpartner 3
SD bez matky, středem levého bloku n.v.
2. Aksamit 5A
SD bez matky. Zcela vpravo za hranu velkého odštěpku, za něj až n.v.

SAMOTÁŘ (2,5 m): N49 52.132 E14 32.957

1. Mechem a jehličím 4 : pivoš, 2005
2. Šamot 6B+ : lukass, 7.5.2010
Výstup jihozápadní hranou, levá ruka bere obliny nalevo, pravá ruka přešahuje k pecičce a pak vrcholové pecce, potom s nohama ve strukturách v jižní stěnce nahoru.
3. Radikální řez 5B

SLASTIPAST (1,5 m): pod Hrochem

1. Všeobjímající 6A : lukass, 5.10.2010
SD.

TROSKA (2 m): N49 52.196 E14 32.889

1. 4%Troška 6A : lukass, 17.4.2011
SD. Nástup ze spodního šutru, pak traverz doleva a n.v.
1a. Pendulum um 6A+ : lukass, 30.6.2011
SD. Středem mezi 4%Troškami a Většinami.
1b. Znovu a lépe 7A : lukass, 25.8.2013
SD obouruč na liště nejdole, nohy kdekoliv kromě podstavců, pomocí dírky vpravo a plošky vlevo přímo n.v.
1c. Pro většinu lidí je lidí většina 6B+/6C : lukass, 21.10.2010
SD. Nástup ze spodního šutru. Varianta SD s nohama přímo v hlavním šutru 6C.