Vlčí rokle____________________________ VR1 Vlčí jámy

AmFiTEATR (4 m): N49 52.519 E14 32.012

1. Nakloněná rovina 6B+ : francesco, květen 2011
SD. start nad kamenem (povolen na nohy) pomocí chytů v poruchách doprava na první a druhou horní hranu.
2. Tyjá3 nahraní 6A : lukass, 19.8.2012
SD v levé horní stěnce obouruč v nejdíře mezi kamenem na kraji a podlahoodlomem, kamenu zákaz, konec obouruč druhá horní hrana.
2a. Nebaví 6B+ : lukass, 27.9.2012
SD Tyjá3 nahraní a bez hrany do lišty do dalekoprava a s chyty nad ní do rohu Jmění jménem umění.
3. Jmění jménem umění 6B : lukass, 19.8.2012
Po hlavní stěnce lez ze stoje z konce vod. spáry doleva až obouruč v koutě.

ÁRNY (2 m): nalevo od Šlapáku

1. Total recall 6A : pivoš, 3.12.2011
Z pravé strany šutru, levá ruka spodní šikmá spárka, pravá noha ve struktuře u hrany, levá patuje za hranou a libov. n.v.

DIETA (2 m): N49 52.396 E14 31.790 napravo nad Třetími vraty

1. Dita komodita 6A+ : lukass, 23.6.2013
Údolkou LR bočlišta PR hrana a n.v.

HELMA (3 m): až nahoře nad Obeliskem

1. Padoucnice 5C : pivoš, 21.4.2005

HRANOSTOJ: nad Martinskou

1. Hranostoj 5C : pivoš, 2004

JEZDEC (1,5 m): u silnice

1. Moudrá sova napálená 5B : lukass, 20.9.2010
1a. Nezcizolozíš 6B : lukass, 22.9.2010
SD. Za spoďáka a levou hranku.

KAMENÍCI (2.5 m):

1. Trevíso 4 : pivoš, léto 2004
1a. Trevisino 5C : J. Černoch, 8.4.2010
SD - (var. Trevísa) traverz levého Kameníka z chytu na začátku levé hrany.
2. Lomikámen 4 : pivoš, léto 2004
3. Škatulata hejbejte se 6A : J. Černoch, 8.4.2010
SD - z bočního chytu levého Kameníka po oblé pravé hraně na vrchol.
4. Dosahový Traverz 6B : jura dom, březen 2015
SD (spodní traverz bez horní hrany!), levý Kemeník, start obouruč ze sokolíčka na pr. spodní hraně - traverz v úrovni bez pecek až do levé hrany a vztlakem výlez
4a. Tobogán CI5 6B+ : pivoš, březen 2015
SD dole na konci Dosahového Traverzu a reverzně bez pecek do začátku DT.
5. Malá plácaná 6A : francesco, 8.4.2010
SD - z levé hrany pravého Kameníka a chytu postupným doplácáním na vrchol.
6. Přes kamennou lištu 6A+ : jura dom, březen 2015
Z madlíček pravé zadní hrany traverz stěnou, hrana, přídrž kamenné lišty a přímo středem přes obliny hore.

KRÁMY (2 m): nalevo pod Krakenem

1. Mnohomluvná falešnoodbornost 6B : lukass, 7.9.2014
SD obouruč na levém kraji a traverz v úrovni (zákaz oblin nad) do spodaku pravého šutru, z něj rovnou do madla a s vklíneným vrchním šutrem n.v. DAK(definované ale krásné)

KRAKEN (3,5 m): nalevo od Martinské

1. Budeš Ježíš 6C : lukass, prosinec 2014
SD zleva a stěnkou a hranou n.v.
2. Předčasný výron 6B : lukass, 14.5. 2011
Spárou na sokola zprava na vrchol.

KRUSTA (2 m): u Ponorky

1. Lesní pích 6A : pivoš, listopad 2012
SD při levé hraně s použitím podstavce n.v.
1a. Volní pych 5A :
Lesní pích bez SD.

LOUPÁK: nad Martinskou

1. Loupák 5A : pivoš, 2004

MARTINSKÁ (3,5 m): N49 52.454 E14 31.893 nalevo od Obelisku

1. Proč ne? 5C : francesco, květen 2011
SD. Start za pomoci kamene na poličku a na vrchol.
2. Spodnička 6A : francesco, květen 2011
SD. Start z lišty do spáry (bez police vlevo) a přes madlo na vrchol.
3a. Biceps 6B+ : pivoš, 2007
Rukama v římse a u hrany vzhůru.
3b. Spodek hrozí 5A : pivoš, 2004
Lezeno za spoďáka.
3c. Nahoře bez 5C : pivoš, 2004
Nahoře lezeno dlouhým přešahem doleva na šikmou hranu.
3d. Nahoře podrží 5A : pivoš, 2004
V horní části lezeno s mezichytem.
4. Povyskoč a zakokrhej 6A : francesco, květen 2011
SD. Start bez kamenů dole i vpravo přes převis do chytů a z nich daleko do výlezu.

MODERNYFIKÁTOR (2 m): N49 52.449 E14 31.893 pod Multikultivátorem

1. Mikropřírodní nanoznásilňování 6B+ : lukass, 7.7.2013
Z kamene pod ním, vis na hraně a doleva nad spárku a nakulit.
1a. Vyřešený problém 6C+ : lukass, 30.6.2013
Z kamene pod ním, vis na hraně a doprava poplácáním a obtížným přešahem do horní pukliny n.v.

MULTIKULTIVÁTOR (2 m): N49 52.449 E14 31.893 pod Obeliskem

1. Denotátotvor 6A+ : lukass, 19.10.2012
SD při levé hraně s madýlkem a dlouhý oblez nejpravěji s madlem za hranou n.v.

OBELISK (4 m): N49 52.449 E14 31.893


1. Sprostě rozprostraněná 6C : lukass, 28.3.2013
Ze stoje nenaskakováním středem údol. stěny přes dírku na vrch.
2. Cíl je Cílek 7B+ : lukass, prosinec 2014
Normálka zleva údolní hrany, nástup ze šutru pod Obeliskem.
3. Venx 7A : francesco, 8.4.2010
Po oblé hraně přes chyt skokem na vrchol.
3a. Vevenx 7A+ : francesco, 8.4.2010
SD - z výrazného chytu v údolní stěně (nešlapat položený velký stup) traverzem na hranu a dál po trase Venx.
4. Dlouhán 6B : vlada, 25.2.2012
Zprava podél hrany nahoru.
5. Pro strach naděláno 5B : lukass, 25.2.2012
Z kamene nahoře nad nim při hraně, pravá noha do stěny bez zřetelných stupků vpravo a výšvih. Varianta za 5A (vlada): přeskok na Obelisk. Start oběma nohama na vedlejším kameni.
6. Metamorfovaná úskalí 5C : lukass, 27.11.2012
Z náhorky ze stoje; pravá ruka 3úhelníček na konci spáry a zleva n.v.
7. Malá bere 4 : pivoš, léto 2004
Travez horní hranou.

OBŘADNÍK (2 m): N49 52.449 E14 31.893 vpravo níže pod Obeliskem

1. K nevíře 6A+ : lukass, 18.6.2013
SD obouruč konec vod. spáry a pomocí hrany, pak police n.v.
2. Naval bůra 5C : lukass, 23.6.2013
SD. Uprostřed, s patou na polici, ruce na hraně nad a vpravo nejpecky.
3. Byzhmyz 6C : lukass, 23.6.2013
L noha v dírce dole vpravo, ruce každá po straně hřbetu a doleva n.v.

ÓTÉČKO (2 m): nad Helmou

1. Puňkt 6A+ : lukass, 1.4.2009
2. Vršek 5C : lukass, 1.4.2009
3. Nabodeníčko 5C : lukass, 1.4.2009

PASIVISTA (1,5 m): pod Prvničkou napravo níže u cesty

1. Barhoň 5A :
SD. Zdvih za lištu zleva za hranou, navalením n.v.
2. Tratilka 6A : lukass, 11.11.2012
SD obouruč v roh liště a bez levé hrany n.v.
2a. Nemotorec 6B : lukass, 16.11.2012
SD v madle a traverz přes trhlinky, prstíkama ne vejš a nohama bez madla.

PONORKA (2 m): u Krusty

1. Lulasovo udička 6A : pivoš, listopad 2012
Z pravé údolní nory zatím z podřepu n.v.

POTALA (3 m):

1. lapTop 5A : lukass, 2.12.2008

PRCEK (2,5 m):

1. Cestička 5A : tomášh, 2007

PRVNIČKA (3,5 m): N49 52.490 E14 32.094

1. Zářez 5A : pivoš, léto 2004
Za hranu nahoru.
2. První 6C : tomášh, 2007
Z prostřední dolní spáry do výrazné lišty nalevo, od ní na hranu a podél ní nahoru. SD pro krásu chvíle.
3. Otitida 7A+ : francesco, 8.4.2010
SD - ze spáry pomocí spoďáků přes holé bříško do chytů ve žlábku a jím na vrchol.
4. Ucho 5B : pivoš, léto 2004
Přes "ucho" nahoru.
4a. Váhavý enter odstavce 6C : lukass, 16.3.2013
Cestou Ucho LR do žlábku a n.v. (celé bez ucha). Poznámka: na velikosti záleží.
5. Posledníček 5B :
Pravou stěnou z místa mezi kameny n.v., nahoře s pomocí horní hrany.

PUŇŤA (1,5 m):

1. Puñta la vlk 5A : lukass, 2.12.2008

SMARAGD (3 m):

1. Lovci pokladů 5B : pivoš, 2004

SVĚDCI (3 a 2 m): N49 52.474 E14 31.946

1. Příliš lidské čtvrtohory 5C : lukass, 15.12.2011
SD bez matky. Na levého svědka středem, levá ruka noha pod masivem, pravá ruka noha v kapse resp. ve stěně a n.v.
2. Jehovna 5B : pivoš, 2004
Pravou stěnkou levého Svědka na vrchol.
2a. Radost ztopoření 6A : lukass, 12.1.2012
SD. Nejpravěji obé ruce, nohy vklíněny na podstavci a do leva, s hranou výlez.
2b. Všední metafyzická sebevražda 6C : lukass, 25.4.2012
Z vývěsu, levá ruka na hraně, pravá spoďák, pravá noha zapatěná a přes hranu n.v.
3. Volezenej Jehova 5A : pivoš, 2004
Levou stěnkou pravého Svědka na vrchol.
3a. Banální banán z banátu 6B+ : lukass, 2017
Z lehu, ruce pravej šutr nohy levej, a nakonec přeskok.
4. Vyčiněná kůže nelíná 6A+ : lukass, 28.10.2011
Ze stoje, obě nohy na šutýrku uprostřed, přešahy po hranách k vrcholu.
4a. Dia-amant drží bio-formu 6C : lukass, 30.11.2011
SD ze středoleva Vyčiněný kůže nelíný.

ŠLAPÁK:

1. Šlapák 5B : pivoš, 2004
Údolkou podél hrany nahoru.
1a. Oblotratná Hranovábnost 6A : lukass, 2.12.2011
SD od spoda středem převísku.

ŠOUŠUTŘÍ: pod Kameníky

1. Hypstrrole 6B+ : lukass, prosinec 2014
SD PR stisk nosu LR pod a navalením doprava n.v.

ŠPIČKA (2.5 m): napravo za Kameniky

1. Povrchní 6A : lukass, 7.9.2014
Údolka ze stoje

VALMEZ (2,5 m): val nad Prvničkou

1. Sajrajt 3
2. Atraktivní protiva 5B : lukass, 19.10.2012
Ze stoje komínkem na sokola.
2a. Krutihlav Spotting Šoupálek 6C+ : lukass, březen 2015
Ze stoje bez stěnky vlevo cestou Atraktivní protiva n.v.
3. Vlna patosu bezkolence 6C : lukass, 8.11.2012
SD obouruč začátek vlny a jen po ní do bočáku a doprava n.v. do brambory, eticky bez kolen a holení.

VOID (2 m):

1. Avoid 5A : lukass, 2.12.2008
2. Žensen 5C : lukass, 2.12.2008
3. Ovace denaturace 5C : lukass, 20.7.2011
SD. Z ostrohranu souruč, sounož ve svislici.

ZAŠLEM (2 m): napravo níže u Špičky

1. Vyžla 6A+ : pivoš, březen 2015
SD a hranou n.v.

____________________________ VR2 Vlčiny

BŘEZINKA (4 m): N49 52.367 E14 31.702

1. Tristní teoreticistní bez ní 6B+ : lukass, 14.5.2012
Údolka středem n.v.
2. Z mechu 5A : francesco, květen 2011
Ze stoje traverz zářezem až do madla ke kapradí.
2a. A kapradí 6C : francesco, květen 2011
Začátek Z mechu a pokračování zářezem až na konec a výlez.
3. Hlinomaz 5A : pivoš, 28.6.2012
Zprava přes kapsu a dírku nahoře n.v.

LÍVANEČNÍK (3 m):

1. Lenost 5A : tomášh, 1.12.2006

MASKA (1,5 m): nalevo pod Máčkou

1. Lezením zhrdla 5B : lukass, 7.9.2010
SD.

MAZEL (3 m): N49 52.473 E14 31.786

1. Lezení prozpívá 6B : lukass, 7.9.2010
Středem šutru, nahoře bez pomoci kapsy vpravo.
1a. Očúrávajda 5C : lukass, 7.9.2010
Středem šutru, nahoře s pomoci kapsy vpravo.
2. Mazlivka 3
Po kapsách.

MÁČKA (2,5 m): N49 52.496 E14 31.723

1. Žežulička 5C : lukass, 5.9.2010
SD. Z dolní velké lišty přešah do horního madla napravo a nahoru.
1a. Výběrové řízení zvůle 6B+ : lukass, 7.5.2012
SD v tlamě a přes malochytek uprostřed horní dásně přímo bez madel vpravo a výšvih zleva n.v. Neožulíš s granitem bližním!
1b. Mravkolví mrav mravence 6B+ : lukass, 5.5.2012
SD uprostřed tlamy a traverz bez madel do prava až do díry a protlačením n.v.
2. Looser User tip 6B+ : lukass, 9.5.2012
SD nejpravěji; leváR v díře a pravá na oblině; nohy na stupech zespod, dlouhý traverz přes 1 madlo; výšvih zleva tlamy. Neožulíš s granitem bližním!

NÝMAND (2 m):

1. Keine Name 5B : lukass, 22.10.2008

OHOZ (2 m): nalevo nad Nýmandem

1. Raibung 4 : lukass, 22.10.2008
2. Sprung plus Raibung 5A : lukass, 22.10.2008
Přeskokem z vedlejšího šutru do rajbasu.

OCHOZ (2 m): nalevo nad Nýmandem

1. Přes Unterhang 5A : lukass, 22.10.2008
2. Přes Kantehang 5A : lukass, 22.10.2008

TŘETÍ VRATA (3,5 m): N49 52.394 E14 31.783

1. Nejrozumnější perverze 6A+ : lukass, 19.7.2013
SD ve vod. díře bobku nejvlevo a dlouhým přešahem do obr bočáku Nelezmyslu vpravo a z něj dl. přešahem doleva vrch hrany, nohy bez spár, ruce jen toto.
2. Nelezmysl 5C : lukass, 2.12.2008
Ze stoje přímo nahoru.
3. Dobrý smysl slova 6A+ : lukass, 7.7.2013
SD Nelezmyslu LR nejspodnější bočáček a dlouhý přešah s nad bočákem doleva do obdelníku se zobáčkem a bez spár n.v.
3a. Pro mě za je 6C : lukass, 28.6.2013
SD Nelezmyslu LR nejspodnější bočáček bez spáry a horních velkých chytů traverz do chytku nad jamičkou a konec větší jamka obě ruce.

TUR (2,5 m): N49 52.533 E14 31.549

1. 1. prosince 5C : pivoštomášhonzazilukass, 1.12.2006
2. Tomášova 6B : pivoštomášhonzazilukass, 1.12.2006
3. Duškova 5A : pivoštomášhonzazilukass, 1.12.2006
4. Kližka 3