Váňův vrch____________________________ VV1 Váňův vrh

BUDIŽKNĚČEMU (2 m): N49 52.046 E14 31.855

1. InAkPl Des Reibungsdschungels 6A : lukass, 2.6.2012
Údolka středem, nástup z vlnky, pak mírně doleva.
2. Pro gress krastinací nezrakven 5C : 2.6.2012
SD hrana zdola pomocí bočomadla vpravo.

BUDIŽPODNÍM (2 m): pod Budižkněčemu

1. Dobříško 4 :
SD. Traverz zleva k bříšku, od něj přes horní šutr n.v.
1a. Modřín už ví 5A :
SD. Traverz zleva, výlez zcela vpravo, bez braní horního šutru.

DARMOŠLAP (1,5 m): N49 52.118 E14 31.867

1. Karmošlap 5A :
SD bez matky. Hranou uprostřed zleva na sokola.

GUILLAUME (2,5 m): N49 52.043 E14 31.880

1. Lino 3 :
Bez matky. Levou hranou n.v.
2. Mad Mazel 5A :
Bez matky. Údolkou podél levé hrany.
3. Messi Je 4 :
Bez matky. Zprava za hranou (pod ležícím šutrem) nahoru do vežlabu a n.v.
4. Cochon 6A+ : lukass, 22.12.2013
SD. LR největší z chytů PR menší vpravo a velmi přímo n.v.
4a. EllE 6C : lukass, 22.12.2013
SD. LR hloubení PR spoďák a přes lišty do startovních chytů c. Cochon a jí n.v.

SODOMA A GOMORA (2x 2 m): N49 52.088 E14 31.871

1. Kvazi a klouby 5B : lukass, 8.4.2009 (SD přidán 2.6.2012)
SD bez matky. Z údolky do levé hrany a n.v.
2. Lopota 5C : lukass, 28.6.2009
Zvedá se na levé ruce položené na bouli velikosti ruky.

ŽABERNÍK (1,5 m): napravo pod Budižpodním

1. Radostná událost 5A :
SD bez matky. Levá ruka bere nejspodnější madlo za hranou, pravá pravou hranu.

____________________________ VV2 Váňa

ČÍRO (1,5 m): N49 52.121 E14 31.669

1a. Jatka 5C : lukass, 2.6.2009
Nohy na lištičku, pak pravou co nejvýš.
1b. Hlavatka 5A : lukass, 4.6.2009
Nohy bez lištičky, levá ruka v chytu.
2. Abdukce 5A : lukass, 4.6.2009
Údolka.

ERRATA (1 m): N49 51.967 E14 31.669

1. Rektální 5B : lukass, 6.9. 2011
SD. Zákaz šutru vpravu, výlez do misek.

KOZÁK (2 m): napravo od Parapetů

1. Majolenka 5A
Nástup zprava za chyty ve vodorovné spárce, přímo nahoru.

NAMOL (2 m): N49 52.129 E14 31.726

1. Postranní strana 5A : lukass, 2.6.2009
2. Gram 5C : lukass, 18.5.2009
3. Projektill 5B : lukass, 2.6.2009
Bez chytů a noh nahoru.

PARAPETY (3 m): N49 51.969 E14 31.692

1. Chytobraní 6B : lukass, 6.9. 2011
SD ze středu, mírně doleva na hlavní blok, neutíkat při výlezu neutíkat ni do prava ni leva.
2. Moták pochop 5A : lukass, 2009 cca
Z pravé části Parapetů výlez za madla nalevo.

PATOK (2 m): N49 52.131 E14 31.667

1. Plak 5B : lukass, 2.6.2009
Pravá noha vysoko a na ní zvedat.
2. Skalp 5B : lukass, 2.6.2009
Před borovičkou.

POROD (1 m): pod Erratou

1. Antinatální 5C : lukass, 6.9. 2011
SD. Levá chytek, pravá po ničem, přešah do nicohrany.

SILLYKAT (2,5 m): N49 52.142 E14 31.806

1. Rozpustilé kecky 4
Nástup v levé straně šutru vzadu, za horní chyt přímo nahoru.
1a. DiserTační 5B : lukass, 6.9.2011
SD. Výlez do Kecek.
2. Prizmatem 5B : lukass, 8.4.2009
Nástup středem levoboku, pravou nohou v odštěpku napravo a dynamicky na horní hranu.
3. Den potem 6A : lukass, 27.11.2009
S pomocí levé hrany na vrchol.
4. VýškRap 6A : lukass, 4.6.2009
Středem hlavní stěnky, start s pomocí ruky na levé hraně, pak ruce nahoru a nahoru.
4a. Prstoklad 6B : P. Dlouhý, 11.1.2012
Středem údolní stěnky za krystal, bez hran.
5. KristAll 5A : lukass, 8.4.2009
Z pravoboku, levá ruka bere krystal za hranou.

TRAMPOTY (4 m): N49 52.211 E14 31.673

1. Sokolník 3 :
Sokolíkem do madla na konci Trampspotingu. (pozor, drolí se)
2. Trampspoting 6C : francesco, květen 2011
SD. Start ve středu stěnky do vertikálního zářezu, do spáry a jí doleva na konec do madla. (horší kvalita skály)
2a. Věda Nedvěda 6C : lukass, 23.6.2013
SD. Start Trampspotingu a pomocí chytů vlevo do konce Trampspotingu, bez stěny vlevo.

VÁŇA (3 m): N49 52.157 E14 31.697

1. Stříček 5C : lukass, 18.5.2009
Levou stranou nahoru. SD pro krásu chvíle.
2. Různěčnělečnost 5C : lukass, 18.5.2009
Z levé strany navalení do středové vany a nahoru.
3. Pařezonářez 5C : lukass, 6.9. 2011
Nástup z pařezu do vany s pomocí spoďáčku nalevo za hranou vany.
3a. Bezpařezonález 6A : kubajs, 18.1.2012
SD Pařezonářezu. Ze sedu pod pařezem, poněkud zleva do vany. Chyty Stříčku ale již neberte.
3b. Chudý kraj 6C : lukass, 27.12.2012
SD pod převisem bez podstavce PR bočák LR horní hrana a pomocí levé hrany a odštěpu přímo do vany, na vostrej matku nepodkládat.
4. Vana 5A : lukass, 18.5.2009
Z pravé strany do vany, nahoru.
5. Vlezle blahosklonná 6C : lukass, 26.11.2011
KvaziSD z pravé strany stěnou, zákaz útěků do leva, je to Prdel analogie. Pozn.: 14.3.2013 var. 7A SD u horního příšutru LR pidijebka nad hlavou, PR níže obloroh
5a. Posledních pár posledních pokusů 7A : lukass, 2.12.2011
SD pod převisem, z něj traverzem do Vlezle Blahosklonné.
5b. Fundamental Credence 7A+ : lukass, listopad 2014
SD c. Vlezle blahosklonné a travez dolů a výlez c. Bezpařezonález. Zákaz podstavce a odštěpu na nohy.
6. Nával 5B : lukass, 18.5.2009
Výlez v horní části pravé stěnky.
6a. SňaTečná 5C : lukass, 6.9. 2011
SD varianta Návalu; levá hrana a pravá chyt v odštěpku.

____________________________ VV3 Výběžky

HOLYMESS LOM (6 m): N49 51.853 E14 31.405


1. Tomashovo les 6A+ : pivoš, 9.8.2012
SD v levé stěnce, vlevo po madlech se závěrečným dynem a výlezem.
1a. Zásadně antiantistická 6C : lukass, 28.8.2012
SD v levé stěně v troúhelníkové kapse obouruč, doprava přes chyt do spáry, jen tou do kouta slez.
2. Naprovymyšlenej sled 6C : lukass, 28.8.2012
SD z rohu levé stěny z lištičky a mikrobočáku přes madlo a pidibočák do spáry jen tou doprava do madel nad kapsou.
3. Kladivocepínofilosofit 6B : lukass, 9.8.2012
Ze stoje u levého rohu hl. stěny z malo jebek a obrstupu přes lištu a doprava madla, konec nad obr dírou, zákaz odštěpů z kouta.
4. Propelující místodržící 6B+ : pivošlukass, 8.8.2012
SD zprostřed hl. stěny na odštěpu přímo z něj přes dyno díru, konec s oběma rukama v obr díře.
4a. Pobytové stopy 7B+ tr : lukass, 9.3.2014
SD c. Propelující..., traverz doprava, dolez c. Žužukukuřba.
5. Tuly tuly prc 6C : lukass, 28.8.2012
Ze stoje z díry v hlavní stěně nad doštěpem doleva přes mikro lišty do madla a slez do kouta.
5a. Div se vis 6A+ : lukass, 4.12.2012
Start jako Tuly tuly, odtud doprava přes dvě dirky a obouruč ve velké poklopené, reverz klas. stejná.
5b. Lištoman 7B : Magnus 15.2.2015
SD ze dvou bočáků přes lišty do madla
6. Asociálovi asociace koso4verce 7A : lukass, 30.10.2012
SD v hlavní stěně při pravé straně odštěpu a erekt přes poklochyt a lišty do díry v úrovni veldíry.
6a. Oscilující sílící singularita 6C : lukass, 28.11.2012
SD při pravé straně odštepu (jako c. "Asociál...") a přes spodní menší díru doleva do dvou dirkolištiček, pak veldíra (c. "Propel...") a dynamo do díry, po oboruči seskok.
6b. Pouhopouhou hrou 6C+ : lukass, 8.12.2012
SD na pravém kraji odlomu (jako c. Asociál...) a doprava do c. Žužukukuřba a jí dolez.
7. Žužukukuřba 6C : lukass, 31.8.2012
SD v hl. stěně vpravo z prav. zakouřeného bočáku a lev. lišty mírně doleva do madlokapsy ve střeše
7a. Výsměšné větry 7A+ : lukass, prosinec 2014
SD c. Žužukuku... a traverz doleva až do madla startu c. Tuly tuly... tam konec.
7b. Náhradní Plán 7B : Magnus, 15.2.2015
SD jako Žužukukuřba travezem do Asociálovi asociace kosočtverce a tim do madla.
8. Šáfoj 5A
SD středem pravé stěnky (SD na podstavcích), přes chyty v šikmé spáře do horní vodorovné spáry.
8a. His Holines 5B
SD na postranním podstavci úplně napravo, podél vodorovné spárky (s výjimkou SD bez podstavců) do Šáfoj a tudy n.v.

SAMBATION (5 m): N49 51.953 E14 31.451

1. Špinavej Job 3:3 6B+ : pivošlukass, 1.8.2012
SD na začátku obr bloku v levé dolní části traverz jen přes něj do horní části přes madla a pilíř a po malokapsilištách přešahy na konci do bočáků a konec hrana obě ruce, zákaz chytů nad logickou linií.
2. Daňový únik 5A
SD. Start na pravé hraně údolního bločku, traverz po jeho hraně doleva a za kapsu z hrany šutru nad ním na bloček.
3. Jebovka 6A+ : pivošlukass, 8.8.2012
SD na pravo od spáry přes lišty přímo, konec oběma rukama vrch oblina, zákaz hrany spáry.

SMEŤÁK (3 m): N49 51.863 E14 31.742

1. Oddech o víkendech 6B : lukass, 11.11.2012
SD vlevo obouruč na konec hraně a zleva n.v.
2. První krůčky 6A : francesco, květen 2011
Levou částí stěnky ze stoje.
2a. Pot a slzy 7A+/7B : J. Švácha, 14.5.2011
SD Prvních krůčků. Nástup jednou rukou výlom, druhá hrana u výlomu, nohama dole na šutru....
3. Antidepresivní antiperspirant 7B : lukass, 10.4.2013
SD obouruč z lištoodlomku pod římsou (nohy pod ní) a přes římsu do Druhých zubů n.v. Poznámka: pravý soused Potu A Slz.
4. FAQ Off 6C+ : lukass, 20.4.2013
SD v kapsičce pod římsou uprostřed a jen s ní do Druhých zubů. Z poklopené římsy se leze rovnou nahoru přes hranu i.e. ne traverzem doleva na hrot na římse; nohy bez bloku okolo.
5. Druhé zuby 6A : francesco, květen 2011
Start rukama na římse vpravo od Prvních krůčků, doprava na hranu a n.v.
6. Gymnastka 6B : francesco, květen 2011
SD. Start z velkého chytu pod zářezem mezi Zuby a Hárápes do hrany vlevo a jí do Druhých zubů.
6a. Průmysl smetánky lékařské 6B+ : lukass, 17.9.2012
Ze SD Gymnastky doprava a pomocí stěnky (jen na nohy) Hárápesa a s levou vyšší hranou n.v., zákaz římsy pod hranou.
7. Hárápes 5C : francesco, květen 2011
Traverz hrankou úplně zleva až na konec a výlez.
7a. ZNC 6A+ : francesco, květen 2011
SD. Start pod převisem vpravo z povinných chytů těžším zdvihem do hranky a jako Hárápes.
8. Interglaciální výkyv 6B : lukass, 7.4.2013
SD hodně dole z lišty obouruč a doleva na hranu přes chyt a jen z toho místa hrany do chytku nad a tam obouruč, nohy jen ten (senzu stricto) blok a jeho podstavec.
8a. Vydělaná 6C : lukass, 20.4.2013
SD na bloku úplně vpravo oboruč v liště dole a traverz do stiskáče v rohu a jen s ním do římsy a pomocí levé hrany nejlevějšího bloku n.v.
9. Vychytaná 6C : lukass, 10.4.2013
SD za obě postranní hrany nejlevého bloku a traverz přes římsu a z ní bez vyšší hrany rovnou do stiskáče a na nejpravý blok a obkroužit a n.v.
10. Taktické kontakty 6C : lukass, 22.12.2013
SD. Poslední c. vpravo LR lišta PR zobáček, nohy kdekoliv a rukama jen pravou stranou bloku n.v.

TOPOR (7 m): N49 51.929 E14 31.532

1. Vlčkovice lest 5B : lukass, 17.9.2012
SD pod hranou na šutr vlevo a nohorukama jen hrana a startovní výkroj.
2. Reintrodukovaný nebožtík 6A+ : lukass, 17.9.2012
Vlevo ze stoje jen pomocí velké výrazné police přes převisobřicho a zleva n.v.

____________________________ VV4 Koloseum

BRUNETKA (5 m): stěnka napravo od Šedin

1. Název to nemá 5B :
Středovou trhlinkou do vodorovné spáry, mírný traverz doprava, přešah do pravé horní hrany, konec - ruce na horní poličce.
1a. Vlasy havraní bezhraní 5C : kubajs, 25.11.2012
Vzhůru bez hran.

NAKALENEC (4 m): převísky napravo od Brunetky

1. Technokratičká 6A : lukass, 21.10.2013
SD na vedlejším kameni. Obouruč za trojúhelník, doleva jen s hrotem přílepku do kapsičky, díra pod šutrem a obouruč na něm, nohy jen čelní stěnka.
1a. Qesharak 6B : lukass, 24.10.2013
Varianta k cestě Technokratičké: nástup stejně a od přílepku PR dírovrut pak LR kapsička a dolez stejně.

ŠEDINY (5 m): N49 51.945 E14 31.305

1. Strunatec 5A
SD (i s nejspodnějším stupem, zákaz velkého odštěpu vpravo ve spodním bloku) zleva podél jasné hrany, konec - ruce na horní poličce.
2. Googlující světoobčan 6A+ : lukass, 1.12.2012
Ze stoje z madla vlevo hrany a bez hrany velmi přímo do kraje police.
2a. Vzruší i zruší 6C : lukass, 25.5. 2013
SD obouruč na pidilištičce přes oblotu přímo do Googlujícího světoobčana bez pravé hrany a levé police.
3. Nejzřejměji vyjek jej 6B : lukasspivoš, 22.8.2012
SD obouruč spodní zub a přes hranu s madlem vlevo, konec na obr odzlomu. zákaz startovního schodu vpravo a jiných odpočívadel.
3a. Uštědřená prozřetelnost 6C : lukass, 1.9.2012
SD cestou Nejzřejměji vyjek jej, ale bez madla vlevo.

VYTMAVENO (5 m): N49 51.956 E14 31.298 pasáž v horním patře nalevo od Šedin.

1. Deklarace povšechné mobilizace 6A+ : lukass, 6.11.2012
SD vlevo obě ruce uza vrutu a bezdotyku police erekt po lištičkách.
2. Laikovo podobojí 6B+ : lukass, 24.10.2012
SD s vyšší matkou obouruč zaplouvací lišta a přes vrut a věci pod oddálenou hranou traverz do poličky nad oseky.
3. Zvíření sedimentu představ 6C : lukass, 24.11.2012
Střed, stoj první levá noha, LR beroucí bočák PR spodnější chyt (vrtulník Ne) a přes vylomeniny do dvou chytů po stranách pod hornobalvanem a seskok.
3a. Vkusná i čtenářům kozích bobků 7A+ : lukass, únor 2015
SD ruce pod prvním vkusem a přes zuby do madla.
4. Skličující klíčový 6C : lukass, 24.11.2012
SD zleva velkýho pravýho bloku a jen přes něj do madla ve stěně a na polici bez pravé části.

ZHRZKA (5 m): N49 51.933 E14 31.255 skalka u vchodu do horního patra zleva.

1. Výstřel do prázdna 6B+ : lukass, 24.10.2012
SD vlevo pod spárou za nejnižší bočák a traverz podél odlomu do police na hraně.
2. Vytyčení pojmů 6A+ : lukass, 24.10.2012
SD vpravo s obrstupy pomocí věcí vlevo od trhliny a hrany do police.
2a. Psychopatoanalýza 5B :
Vytyčení pojmů zestoje, nohy dole s pomocí trhliny napravo, zákaz všeho v pravé hraně.