Svatý hrál____________________________ SH1 Svatý hrál

ČERNÉ MADLO (2 m): N49 52.326 E14 33.614 níž dál pod Rubem

1. Traktory 3 : lukass, 27.12.2008
Ze stoje mírně zleva s pomocí šikmé spáry nahoru.
2. S pohyblivostí nejdál dojdeš 6B+ lukass, 13.12. 2011
SD. Madlo přidrží se, druhá ruka na oblině a traverz doleva bez spáry.
3. Madlo, ty černé madlo 5B : ash, 8.11.2011
SD. Z pravoboku nahoru, černé madlo poslouží jako mezistup.

LÍC (2 m): nad Rubem

1. Moje maličkost 4
SD. Ze sedu na šutýrku vpravo na šutr vklíněný pod Líc, z něj nahoru.
1a. Tanec s vlkem 5A
SD. Na šutr vklíněný pod Líc, start za hranou přiléhající k Lícu, obě nohy na výrazném stupu a ruce na vrcholu hrany, odtud výlez a dál jako Moje maličkost.
2. Hornověrná 5C : lukass, 8.11.2011
Středem ze stoje, pravá ruka chytooblina mezi spárkou a horní hranou.
2a. Schopenaurovi licousy 6B : lukass, 14.11.2012
Z visu, levá lištohrana pravá spodnější oblolišta a přes pupek n.v.
2b. Podělaná Hovírna 7B : lukass, prosinec 2014
Z visu z lišt s nohou vpravo a bez podšutru doprava n.v.
2c. Che Figura Di Merda! 7A : lukass, listopad 2014
Z visu v lištách s podkamenem na nohy a traverz doprava po oblinách za hranu a n.v.
2d. Ve skutečnosti žádná c. není 6A+ : lukass, 28.10.2014
Vis z lišet uprostřed a s pomocí kamene jen na nohy přímo pře mikroty a obliny n.v.
3. Licoměrná 5C : lukass, 6.10.2011
SD. Start uplně vpravo, traverz a výlez přes pupek.

MON AMI (2 m): N49 52.332 E14 33.721 nalevo nad Svatým hrálem

1. Z amora amok 6B : lukass, 8.11.2011
SD revers Petite amie...
2. Mon 5A : P. Loško, 2.7.2006
Levou stěnkou, pravou rukou za horní vhloubení.
2a. MontAgnes 5A
Levou stěnkou, pravou rukou za dolní vhloubení.
3. Amish 4
Údolní stěnkou při levé hraně, s pomocí vhloubení napravo.
4. Ami 3
SD. V pravé části stěnky přes vhloubení nahoru.
4a. Petite amie de brute 6B : francesco, 25.9.2011
SD. Traverz z pravé údolní hrany doleva podél šutru, přes hranu, výlez cestou Mon.

NICKA (1,5 m): N49 52.311 E14 33.674 u šouláku od Rubu ke Svatému hrálu

1. S kamenou tváří v tvář 5B : lukass, 13.12.2011
SD z vedlejšího kamene, zleva na hranu a n.v.
2. Nicka úíáá
Prostředkem.
3. Dobrá rada nad mágo 5A
SD. Zprava zdvih za hranu a stěnkou n.v.

OUTĚŽEK (2): N49 52.339 E14 33.600 mezi Podpadky a Černým madlem

1. Tečka. 5A : ash, 10.3.2014
SD. Nohy ve žlábcích v pravé šikmoploše, ruce spoďák, n.v. (nohy z žlábků přímo do převisu).

PENÁL (2 m): mezi Rubem a Lícem nalevo

1. Termimika 5C : ash, 19.10.2013
SD. Zleva údolního zubu, doleva do bočákového madla pro LR, odtud nahoru.
2. Houby 5A : pivoš, 14.9.2007
Traverz odspoda podél hrany až nahoru.
3. 6A asi ne 6A : pivoš, listopad 2012
SD za přílepek v náhorní stěně obouruč vzhůru se vydrápati.

PODPADKY (1,5 m): N49 52.346 E14 33.603 v protisvahu napravo od Piety

1. Dozvuky zemské tíže 5C+ : barcza, 14.2.2014
SD z madla přes nejvlevo svislou spárku bez hrany přímo n.v.
1a. Neplácej nesmysly 6A+ : lukass, 14.2.2014
SD z madla přímo přes jen oblotu nalevo pecky do poličky a n.v.
1b. Foucaultovo kyvadlo 5C+ : barcza, 14.2.2014
SD z madla s peckou přímo n.v.
1c. Zmramorněná tímto počinem 6A+ : lukass, 14.2.2014
SD obouruč na bazimadle vlevo a dlouhým přešahem do vrchmadla nejvpravo a zprava bez pecky n.v.
2. Zuby zubaté 5B : ash, 22.8.2014
SD. Údolka podél pravé hrany pravého podpadku, PN a PR na zubech za hranou, n.v.

POLYP (2 m): N49 52.322 E14 33.715 nalevo od Svatého hrálu

1. Nezmarulibá 6A : lukass, 8.11.2011
SD přes břicho s pecičkou na pravou nohu.
1a. Polyp mi 4 :
SD. Start vlevo s rukama na spodní liště, traverz doprava a výlez přes břicho mírně zprava.

PORTMONKA (2 m): N49 52.357 E14 33.649

1. Drobné radosti 3
SD.
2. Portmoneum 6A+ pivoš, prosinec 2014
SD v pravé části a za pomocí hrany n.v.

POSEL (2 m): napravo nad Nickou

1. Vynalezená 5A : lukass, 6.10.2011
SD. Start s rukama ve vodorovné spáře, výlez středem.

RUB (2,5 m): N49 52.338 E14 33.660

1. Vejšlap 5B : lukass, 14.9.2008
Ze stoje n.v.
1a. Rubash 5C : lukass, 6.10.2011
SD Vejšlapu za odlupky.
1b. Lysiny už rostou 6C : lukass, 16.11.2013
SD. Start - Rubash, vrchem travez zlevadoprava, cestou Nenutím nechápu n.v. (bacha na podkámen).
2. Smutek utek 6B : francesco, 5.10.2011
SD. Obtížně krátce z ostrých chytů do oblin a na vrchol. Var. z 5.12.2013 s jinými startovními chyty více vlevo: 6B+ PR bočáček se zobáčkem na palec, LR mikrojebka pod kapsou.
3. I volička zvolí 6B : lukass, 18.7.2011
SD za odlupek v nejspodnějším patře, výlez vlevo, zákaz šutr vlevo a chyt v Nenutim nechápu.
3a. Dobrozdáním vyvzmáhána 6B+ : lukass, 13.3.2012
SD I volička zvolí a doprava výlez cestou Nenutím nechápu.
3b. Terapie pije 6C+ : lukass, 6.6.2013
SD I volička zvolí a po odlupkách bez vršku do Rubashe nejvlevo a n.v.
3c. Adam Noha 7A : lukass, 5.12.2013
SD v nejspodnějším patře obouruč v nejspodnějším bočáku pak PR do lištodíry a pak už jen plácanou přímo n.v.
3c. Na hoře Doležal 7A : lukass, 28.10.2014
SD c. Adam... a bez madla c. Nenutím... plácaná doleva do c. Rubash
4. Nenutím nechápu 6A : lukass, 26.11.2009
Za oblinu přímo nahoru.
5. Blbý disturbance 7A+ : lukass, 6.11.2013
SD obouruč v lištodíře vpravo a rukama jen po oblinách (asi deseti) mohutný traverz až na konec vlevo a n.v.
5a. Až na dřeň 6C+ : lukass, 16.11.2013
SD. Start - Blbý disturbance, výlez - Nenutim nechápu.
6. Šlap 5A : pivoš, 14.9.2007

SVATÝ HRÁL (3,5 m): N49 52.321 E14 33.737

1. Adéla ještě nepadla 6B+ : lukass, 21.10.2011
SD stěnkou z levé strany, ruce u sebe ve spáře, výlez mírně doleva, zákaz (i při nástupu) nohou na podstavci.
2. ψ 5B : ash, 8.11.2009
Zleva na po(k)ličku s pomocí sokolíkového chytu na levou ruku.
3. Prdál 6B : pivoš, 22.11.2009
Mírně vlevo (bez pomoci sokolíkového chytu) nahoru.
4a. Zvedni nebo padni 6B : pivoš, 15.9.2004
Přes převis zprava, bez pomoci madla vpravo nahoru doleva.
4b. Au ne 6A : ash, 1.5.2004
Přes převis zprava, levou do lištičky nad hlavní lištou, pak pravou dohmátnout k madlu napravo ve vrcholové plošince.
5. Ballet blanc 6A+ : francesco, 5.10.2011
SD. Start obě ruce v chytu pod hranou, do poličky a výlez prostředkem, cca cestou Prdál. Nesmí se šutry okolo a podstavec.

____________________________ SH2 Hajana

HAJNÝ (3 m): nalevo od Hájovny

1. Finta 4 : lukass, 10.5.2008
Start na levém rohu z údolí, traverz po hraně, výlez na poslední poličku a z ní na vrchol.
1a. Neproměnné rozličnosti 6B : lukass, 7.10.2010
SD. Start na levém rohu z údolí, traverz tělem stále z boku šutru, z posledního bloku na vrchol.
2. Flinta 4 : lukass, 10.5.2008
Pravou údolní hranou na vrchol.
2a. Duchaplný atlet 6A+ : lukass, 7.10.2010
SD. Start na pravém údolním rohu, traverz ve vodorovné spáře k Vypytlačené a jí bez vklíněné pravé nohy na vrchol.
3. Vypytlačená 6A : lukass, 5.8.2010
SD. Ruce za vklíněný šutr.

HAJNÁ (3 m): napravo od Hájovny

1. Pajcr rajc 5C : lukass, 21.10.2011
SD. Ruce vlevo v šikmé spárce, pak traverz, nohy jen podstavec.
2. Haj 4 : lukass, 10.5.2008

HÁJOVNA (3 m): N49 52.237 E14 33.718

1. Kompleksní dvojuctění nohy 6B+ : lukass, 31.10.2009
SD. Pravá spodák, levá madýlko, vpravo ctíti bezdotyčný přísedící šutr.
2. Jovna úíáá

HŘEBÍNEK (3 m): N49 52.203 E14 33.686 v protisvahu pod Hájovnou

1. Zplihl 5A : lukass, 2008

LESAN (2 m): pod Hájovnou

1. Psí cesta 5A : lukass, 10.5.2008 (SD 7.10.2011)
SD. Ruce za vklíněný šutr.