Srdce broukaSRDCE BROUKA - Brouknhárt (6 m): N49 52.468 E14 33.382


1. Pikolík 2 : (5 m, Sb)
Při levé hraně krátkou esovitě zahnutou sokolíkovou spárou na levou hranu stěny a vpravo po stupních podél hrany, zprava kolem balvanu se Sb na vrchol.
2. Čára 2: (5 m, Sb)
Podél výrazné spáry v levé části stěny na plošinku, krátce na hranu a vpravo po stupních na vrchol.
3. Pochod brouka 5C: pivoš, léto 2004
(traverz celou stěnou s rukama ve vodorovné spáře)
4. Drž mě nebo klesnu 4: (4 m)
Z balvanu uprostřed masívu na pravou hranu komínu, po ní přes vrcholový převis zprava na vrchol.
5. Boží madla RP 7 : (6 m, 2 Bh + Sb) P. Čihák, 11.9.2003
Hladkou stěnou vpravo od komínu podél svislých spárek do vodorovné spáry, v ní traverz vlevo a vzhůru k výraznému madlu při levé hraně, zpět vpravo do středu horní části stěny a výše při pravé hraně na vrchol.
5a. Boží muka RP 7+ : (6 m, 2 Bh + Sb) pivoš, 11.8.2004
Direkt Božích madel - od 1.Bh přímo stěnou k 2.Bh bez odbočení vlevo a bez použití výrazného madla při levé hraně.
5b. Boží madla nahoře bez RP 7+ : (6 m, 2 Bh + Sb) barcza, 9.10. 2014
C. Boží madla bez pravé i levé hrany (přes chyty v linii nad madlem)
5c. Boží muka nahoře best RP 8- : (6 m, 2 Bh + Sb) lukasspivošbarcza 9.10. 2014
C. Boží muka nahoře velmi přímo jen přes vyrostličky do spárky.
6. Minuciozní hochštafler 6B+ : lukasspivoš, 16.11.2013
SD oboruč na římse pod borhákem a přes ostrobočák a chytek do dvou pečetí a do žlábku a jím n.v.(travez zlevadoprava).
7. Kardiostimulátor 5C : pivoš, 11.8.2004
Krátkou stěnkou vpravo od cesty č.5 na koutovou polici.
8. siLenka nadmutá (silene vulgaris) 6A+ : lukass, 9.7.2010
Nástup po hraně, odtud výlez hlavní stěnou.
8a. Pro život nepraktická 6C+ : lukass, 28.10.2014
SD c. Silenky... a traverz na příšutr vlevo - celé pod urovní borháku.
9. Návrat téhož 6A+ : lukass, 6.7.2013
Ze stoje, tam kde Čekanka jest, rajbasem z údolí n.v., bez vedlejších šutrů nalevo.
10. Čekanka 5C: pivoš, 19.5.2005
Asi 2 m vpravo za hranou vystupuje z boční stěny samostatný blok s úzkou převislou stěnkou - jejím středem na vrchol bloku.
11. Srdce v kalhotách 5A: kubajs, říjen 2014
Zprostředka komínkem doleva, výlez (výškrab).


APENDIX (1,5 m): N49 52.466 E14 33.369 nad Srdcem brouka napravo

1. Střevní potížista 5A :
SD. Středem nalevo od dělící svislospáry n.v.
2. Madlostoupa 5A :
SD zleva svislospáry (nohy na madlostupu v pravém pilířku), do horní škvíry v pravém pilířku a n.v.

BÉČKO (2 m): nad šoulákem nalevo od Vajíčka

1. Kluci z bébéčka 6B+ : lukass, 6.7.2013
SD. Obouruč v předělu vlevo a celé bez hran n.v.
2. Bačklý balíček 5C : lukass, 31.7.2010
Nástup s malíčkem za pravou hranou ve vodorovné spárce, přímo nahoru.
2a. Béčko 4
Nástup stejný jak u Bačklého balíčku, navalení na pravou nohu a výlez doprava.

BRZLÍK (1,5 m): N49 52.466 E14 33.369 nalevo výše od Srdce brouka

1. Všechny pecky vlevo 5A :
SD bez matky. Zleva, start z pecek v dosahu, LR přebrat vyšší, PR přebrat poslední před horní hranou a n.v.
2. Kameng Out 5B : ash, 05.12.2013
SD. Start vpravo od dělící spáry v madle pro obě R, přešahy vlevo do madel, odtud do pecky u horní hrany v pravé stěnce a n.v.

HRÁZ (max. 3,5 m): N49 52.485 E14 33.396 napravo dál od Srdce brouka
Levá část:

1. Rozcvička 4 : M. Johanovský, 21.5.2005
Libovolně nahoru.
2. Morlor 5B : eugenius, 30.1.2011
Odspoda středem levého boku hráze.
3. Světlo a stín 5A : M. Johanovský, 20. 3. 2005
Podél západní hrany Hráze za výrazné chyty na vrchol, nástup z vršku mechovatého kamene u hrany, bez odšlapů do vedlejší stěny.
4. Zhluboka dýchat 5B : M. Johanovský, 21.5.2005
Nástup z údolí od kamene u levé hrany, dál do středu stěny a přímo na vrchol.
4a. Zatajený dech 5C : pivoš, jaro 2005
Odspoda.
Pravá část:

1. Šlapač 5A : pivoš, 2004
(šikmo ubíhající spárou)
2. Úprk 3
Komínem mezi Šlapačem a Jupíkem.
3. Jupík 5C : pivoš, 2004
Přímo nahoru.
3a. Testík 6A+ : pivoš, 2004
Doprostřed stěnky a nahoru
4. Latentní psycho 4 : eugenius, 9.6.2010
Na pilířek zprava
5. Travesti 6B : (4 m) pivoš, 2004
Traverz zleva, lezeno rukama ve vodorovné spáře k pravému konci Hráze.
5a. Itsevart S3E1 6A+ : (4 m) honz, 26.11.2012
Obrácený směr traverzu Travesti.

INGOT (2 m): N49 52.403 E14 33.503

1. Výtrus 5C : lukass, 25.4.2009
Nástup zleva obrpecky, n.v. (zprava za 5A). SD přidáno 29.3.2014.

JÁTRO (2,5 m): N49 52.469 E14 33.387 napravo pod Srdcem brouka

1. Brýtro 3
1a. Dobrýtro 4
2. Neduhy duhy 6A+ : lukass, 6.3.2013
SD údolka z bočáku a doleva bez pravé hrany.
3. Dobrýjátro 3
Podél pravé hrany nahoru.
4. Tyjátr 3
SD. Traverz po pravé hraně.

LEDVÍ (1,5 m): N49 52.466 E14 33.369 nalevo nejvýše nad Srdcem brouka

1. Superarbitrant vedví 5B : ash, 05.12.2013
SD. Z bokomadla madélko napravo a s odštěpkem nalevo n.v.

METRHORN (1,5 m): N49 52.444 E14 33.426 nad Špicou

1. Milimetrosexuál 5C : ash, 9.2.2014
SD. LR zobáček v převislé hrance, PR bočák, bez levé hrany s přebráním obrpecky pod vrcholem n.v.
1a. Ožulená žula 5B : ash, 13.01.2014
SD. LR zobáček v převislé hrance, PR bočák, doleva do madla na hraně, výlez zcela nalevo s pomocí přešahu do zářezu nalevo.
1b. Peckofil 5A : ash, 13.01.2014
SD. LR zobáček v převislé hrance, PR bočák, doleva do madla na hraně, odtud přešah doprava do pecky pod vrcholem a n.v.
1c. Mimifil 6B : lukass, 10.2.2014
SD obouruč v ostro bočáčku nalevo a s výdutí pod peckou a s ní n.v.
2. Primordiální mrd 6A : lukass, 8.1.2014
SD velmi středem za bekhendobočák a pravý pidiboček n.v.
3. Trapácká kinantropologie 6A+ : lukass, 8.1.2014
SD v pravé části, ruce dva pidibočáky pak přebrat lištu a furt doleva bez vršku zleva n.v.

OSTATEK (1,5 m): vysoko nalevo nad Rozparkem

1. Žuližník 4 :
SD za šikmou spáru, nohy v převísku napravo, ze spáry přešah do pecky v hlavní stěnce a n.v.
2. Takasi 5A :
SD. Zprava v převísku n.v.

PIETA (3,5 m): N49 52.370 E14 33.526

1. Hrabal 3
Zleva na vrchol.
2. Stoják 5B : M. Johanovský, 21.5.2005
Údolka podél levé hrany bez použití svislé spáry Dlabala a chytů za hranou. SD pro krásu chvíle.
2a. Záskok 5A
Podél levé hrany s použitím chytů a stupů za hranou. SD pro krásu chvíle.
3. Žulová hoře 6B : lukass, 11.9.2012
Vlevo z vodorovné spáry dyno do vrchní bazovyrostlice.
4. Dlabal 5B : M. Johanovský, 21.5.2005
Spárou přímo na vrchol. Pozn.: SD s rukama na vodorovné polici, noha nesmí stát na malém kamínku, který je pod podstavcem - 6A+, dal Honz 26.11.2013
5. Transpozice ontologické intenc 6B+ : lukass, 12.2.2014
Vpravo ve vodorovné spáře skok přímo. Var. z 14.2.2014: středem, ruce levá a pravá spára skok do bazopecky
6. Memoriál 6B+/6C : francesco, 22.8.2010
Pravou hranou na vrchol.
6a. Memoriál SD 6C+ : L. Procházka
SD Memoriálu.

SLEZINA (3 m): N49 52.466 E14 33.369 nalevo vedle Srdce brouka

1. Svisloleznice 5C : lukass, 5.12.2013
SD obouruč za zob pod nosem a přes něj n.v. jen s logickým podšutrem.

ROZPAČISTA (2,5 m): N49 52.378 E14 33.321 vlevo od Rozparku

1. Stačí to říct 6B : lukass, 15.12.2013
SD. LR ostroboček PR chytek v úrovni a bez odlomkamene vlevo přímo n.v.

ROZPAREK (2,5 m): N49 52.378 E14 33.321 ve svahu nad šoulákem nalevo nad Vajíčkem

1. Podvazek 6A : francesco, 2.3.2011
Vlevo od spáry na vrchol.
2. Máš hezké kalhotky 6C/6C+ : francesco, 2.3.2011
SD. Start rukama ve spáře (nešlapat vpravo od spáry), tou a podél ní přímo na vrchol. S pomocí stupů vpravo od spáry 6B+.
3. Máš hezké orgány 6C : lukass, 30.6.2011
SD. Nohy pouze na šutru (i na přešah), ruce za něj, zákaz veškeré spárohrany a kamenů kolem.

SRDCERVÁČ (2 m): N49 52.442 E14 33.421 napravo od Špice

1. Kardiosimulátor 5A :
SD levého kamene s podstavcem, LR oblé madlo u levé hrany, PR středová spárka, n.v. za spárku.
2. Přizdispáč 5A :
SD. PR ostré madlo pravého šutru, LR pravá hrana, n.v.

SRDCEŘVOUN (2 m): N49 52.442 E14 33.421 napravo od Špice

1. Úchylárna jak svině 5B : lukass, 19.12.2013
SD za evidentní madlo.

ŠPICA (3,5 m): N49 52.442 E14 33.421

1. Štěk 2 :
Levou stranou.
2. Uzávěrka 5A : pivoš, 19.12.2013
SD. Levou údolní hranou, výlez zleva hrany.
3. Štítek 3 :
Středem údolní stěnky.
4. Diminěkam 5B : ash, 8.3.2014
SD zprava údolky, start v lištičce obě ruce a podél pravé hrany n.v.

ŠUPLERA (2 m): N49 52.442 E14 33.421 ve svahu pod Játrem

1. Šupito přesto 5C : lukass, 13.1.2014
SD. LR chytek PR ostrobočák v úrovni a po madle vlevo doprava přes spoďáky traverzem n.v. (s příšutrem)

VAJÍČKO, ml rzv vjck nznmh ptck (3,5 m): N49 52.384 E14 33.358

1. Houser 5A : P. Čihák, 13.6.2002
Zleva podél placatého odštěpku na vrchol.
2. Ptakopysk 5B : P. Čihák, 13.6.2002
Přímo přes placatý odštěpek na vrchol.
3. Nesnesitelná těžkost pití 6B+ : francesco, 2.3.2011
Pomocí sokolíku v levé části údolní stěnky vzhůru a dále jako Salmonella.
4. Nesnesitelná lehkost pití 7A : francesco, 9.3.2011
SD varianta Nesnesitelné těžkosti.
4a. Nesnesitelný ptakopysk 6A+ : relic, 4.12.2011
SD jako Nesnesitelná lehkost pití, odtud do cesty Ptakopysk a tudy nahoru.
5. S největším sebezapřením 6C : lukass, 6.7.2013
SD obouruč v údolní trhlině a travez doleva jen s vrchem pysku bez jeho spodáků n.v.
6. Salmonella 7A : francesco, 2.3.2011
Středem údolní stěnky na vrchol.
7. Pokrok úpadku 6A+ : lukass, 18.9.2012
Ze stoje zprava Salmonelly pravá ruka oblina u odlupu a doleva n.v.
9. Drosophila maternal nuclear kinase 4 : ash, 26.7.2010
Nástup za levý roh odštěpku v pravé stěnce a spodáka, přešaham do horní spárky nahoru.
9. Kalimero 3 : P. Čihák, 13.6.2002
Pravou stranou bloku přes vodorovný odštěp.

ZRCADLA (4,5-6, 4,5 m): N49 52.372 E14 33.297

1. Travaři 5A: pivoš, 2004
Z úžlabiny mezi zrcadly do vodorovné trhliny v malém zrcadle, doprava a vzhůru.

ZRCADLOVÁ SÍŇ (2,5 m): "náměstíčko" nad Zrcadly

1. Rám 5A : M. Johanovský, 21.5.2005
Na levé hraně po peckách nahoru
2. Kapilára 5C : pivoš, 2004
Spárkou.
3. Parůžek 3
Koutem.