Šoulačka____________________________ Š1 Balouny

BALOUN (4 m): N49 52.489 E14 33.612

1. Au pair 4 : P. Čihák, 2002
2. Do smrti dobrý 5C+ : lukass, 10.12.2013
Obouruč v madle uprostřed šikmoubíhající trhliny a skokonátahem až n.v.
3. Narozeninová 5C : M. Johanovský, 7.8.2004
V pravé části SZ stěny z drobného sokolíka šikmo doprava na hranu a nahoru - bez pomoci výrazné spáry ve středu SZ stěny.
3a. Traverz spárou 5B : D. Sekyra, září 2011
Traverz spárou zleva doprava, začátek v samém středu SZ stěny, v průsečíku všech spár. Traverzovat rukama výhradně ve spáře uprostřed steny. Nejdřív po lištách, pak pod převisem žáby a dále doprava, kde se končí výlezem po jasně vzhůru ubíhajících chytech.
4. Orlí běh 5C : pivoš, 2004
Z kamene na levou bočák, pravou lišta a při hraně na vrchol.
4a. Supí(m) 6A+ : francesco, 5.10.2011
SD. Sedavá varianta Orlího běhu, neutíkat do stran.
4b. Velkokapacitní Honírna 6B+ : lukass, prosinec 2014
SD na hrotu rohu a bez podstavce c. Supí(m) n.v.
4c. Inverzní Zamotávka 6A+ : pivoš, prosinec 2014
SD c. Supí(m) bez podstavce, přes šikmé madélko vpravo jako Zevloun n.v.
5. Zapsaná na Lezci 6B : lukass, 28.10.2014
Vis na polici z údolí a bez podstavce přes lištozářez na PR přímo n.v.
6. Zevloun 5C : pivoš, 2004
Z kamene v pravé údolní hraně do vodorovného zářezu (malé chyty) a dlouhým přesahem do trhliny na vršku, s pravou rukou v trhlině na vrchol.
6a. Varianta Lenochů 5B : pivoš, léto 2004
Nástup jako Zevloun, více zprava do trhliny.
7. Páteř noster 5A
SD ve zcela pravé stěnce pravého šutru, přímo nahoru.

BALOUNĚ (2 m): N49 52.489 E14 33.612 přímo pod Balounem

1. Těžká jako prase 5C : lukass, 13.1.2014
SD obouruč bazická boule na konci spáry a zprava n.v (zákaz všeho vlevo od spáry a hrany včetně)

BRAK (1,5 m): N49 52.458 E14 33.594 pod Balounem pod šoulákem

1. LeproRelo 5C : lukass, 4.9.2010
SD.

____________________________ Š2 Krhanický průsmyk

DLAŇ (2 m): N49 52.433 E14 33.681 pod Strážnicí

1. Čárka života 5B : lukass, 13.1.2014
SD z údolního levého rohu nakulením doprava a n.v.

LABYRINT (2 m): skalka naproti Želvé

1. Monotour 5C : eugenius, 1.10.2011
Start ze stoje pravá ruka na bočáku a levá na chytu za stromem, pak mírně vlevo a nahoru.
1a. Pikotaur 5B : pivoš, říjen 2014
SD vlevo od Monotoura a z bočáčků n.v.
2. Minotaur 5A : P. Čihák, 11.5.2002
Start za stoje v pravé části Labyrintu za výrazné chyty v úrovni očí a pak přímo nahoru.
3. Žloutek ? : H. Zíma, jaro 2002
SD.
3a. Pukavec 5C : pivoš, říjen 2014
SD u tupé hrany vlevo od Žloutku a ze spoďáků podél hrany n.v.
4. Labyrint Swěta a Lusthauz Srdce 5C : lukass, 31.7.2010
SD nalevo v údolní stěnce. Průlez otvorem z vnější strany (bez odšlapu do pravé stěnky) a výlez do misek.

NORA (3 m): N49 52.413 E14 33.663 pod šoulákem před Krha průsmykem

1. Naplivu na vaše bouldery 6A : francesco, 5.10.2011
SD. Ruce na hranách převislé stěnky, přímo na vrchol. Nesmí se šutr nalevo pod.
1a. Eschaton kontemplace plácané 6B : Dušek Boulder Session, březen 2012
SD cesty "Naplivu na vaše bouldry" bez podstavců.
2. U mrtvých na kůži nesejde 6B+ : francesco, 5.10.2011
Ze stoje, levá ruka hrana, pravá madélko v údolce, nenaskakovat ze země, údolní stěnkou dlouhý krok do madla.
2a. Požáry, Petrov, Požáry... 6C : pivoš, listopad 2012
SD u hrany jako U mrtvých (bez podstavců) a z madélka pro PR dynamicky do pecky a levou dynamicky do chytu u hrany a dynamicky n.v.
3. Štěně 5A : pivoš, 14.9.007
Podél levé údolní hrany na vrchol.

NOREK (2 m): nalevo níže od Stěnky

1. Dři bídu s nouzí 5C : lukass, 14.11.2012
SD za hranu a chytooblinu n.v.
2. Rek 5B : lukass, 14.6.2010
Údolkou ze stoje n.v.

PENDREK (1 m): N49 52.433 E14 33.681 šutr nalevo níže pod Strážnicí, nalevo od Přezky

1. Na pendrek 5B : ash, 16.12.2013
SD. Start za zoban na pravé hraně, přes údolní stěnku n.v.

PŘEZKA (1 m): N49 52.433 E14 33.681 šutr nalevo níže pod Strážnicí

1. Přes přezku 5A : ash, 16.12.2013
SD. Start v lištičce mezi hranou a horní spárkou, nohy na horním podstavci, údolkou n.v.

STĚNKA (3,5 m): soušutří pod Labyrintem

1. Nápich napích 5A : eugeniusfrancesco, 8.5.2012
SD start ze spodních rohů balvanu, dále pak přímo vzhůru. Francescova varianta z dírek pod převískem, ztěžkne.

STRÁNÍK (1 m): šutr níže vpravo pod Stěnkou

1. Nenestranný závis 5C : lukass, 14.11.2012
SD zdola z bazilišty do bazilišty, varianta s pravou rukou lištomadlo a do odštěpu.
1a. Gaspar 5B :
SD ze spodních madel doprava do spoďáku a navalení.

STRÁŽNICE (2 m): N49 52.433 E14 33.681 soušutří

1. Madlo padlo 5B : ash, 16.12.2013
SD. Levý šutr, start oběma rukama na podstavci, LN v díře po vylomené madlostoupě, n.v.
2. Voules levou 5B : ash, 16.12.2013
SD. Středový šutr, z madla doleva za oblohranu k pecce a n.v.
2a. 11.13 5B : pivoš, 2.10.2014
SD u tupé hrany, PR za bočák u madla cesty č. 2 a výše po hraně (bez velké pecky) vzhůru a traverz doleva mírně dolů do lišt a konečně n.v.
2a. Voules voul 5A : ash, 10.12.2013
SD. Středový šutr, z madla do peckolištičky napravo a n.v.

ŽELVÉ (3 m): N49 52.386 E14 33.703

1. Plašmuška 4 : H. Zíma, 2002
Nahoru za velké odštěpky nalevo od svislé jizvy.
2. Liftboy 5B
Nástup na poličku zleva s pomocí odštěpků (nebrat ty nalevo za svislou jizvou), z poličky přímo nahoru.
3. Facelift 5C : H. Zíma, 2002
Na poličku přímo odspoda za chyt v její pravé části, bez braní odštěpků a čehokoli nalevo od poličky, přímo nahoru.
3a. Otraverz 4 : H. Zíma, 2002
Zavěšení vpravo v poličce, odtud traverz rukama v horním patře, na konci odštěpků výstup na šutr a přes zobáček nalevo nahoru.
4. Zničehonic 5C : H. Zíma, 2002
Nástup vedle Mouchy, levá ruka do chytu v poličce a levá noha do stupu pod ní, výlez do vaničky nalevo.
5. Moucha 6A+ : P. Čihák, 2002
Nástup s pravou rukou v horní vaničce napravo, výlez do vaničky.
6. Bum ne 6B : pivoš, 18.10.2011
SD. Traverz zprava doleva, použití horní hrany jen při nástupu, vynechání velké police na nohy uprostřed traverzu. Výlez zcela nalevo.