Prosečnické lomyLANO:

Základní průvodce cest z lanem (zatím jen lom V Doubí) je tu:

http://27crags.com/crags/prosecnicke-lomy/


BOULDRY:

____________________________ PL1 V Doubí

BLÁHOVÝ LOM (6 m): N49 52.162 E14 32.031 cestou od Jižního vchodu k Prosečnickému lomu, cca 100 m

1. Ztotožnění 6B : lukass,10.8.2014
Ze stoje do očí bijící linie nástupem bez levé poličky přímo n.v.
2. Selanka selete 5C+ : lukass,10.8.2014
V převise ze stoje obouruč nad největšim stupem a vodorovný traverz do leva do kouta a no hand.

FLUCTUS (3 m): N49 52.145 E14 32.205 u východního přístupu k lomu

1. Stromokolize 6A : francesco & eugenius, zLOMy 2012
SD. Start s rukama ve vodorovné spáře, bez spodního soklu, přes bříška na vrchol.
1a. Stromokolize se soklem 5B : francesco & eugenius, zLOMy 2012
SD. Stromokolize, se startem s nohama na spodním soklu.
2. Zahřívací 5A : francesco & eugenius, zLOMy 2012
Nástup z dolního soklu vlevo od O myších a chytech, přímo n.v.
3. O myších a chytech 6B+ : francesco & eugenius, zLOMy 2012
Nástup z prvních chytů traverzu bez madla a dolního soklu na nástupu přímo n.v. (neutíkat do stran).
4. Madlodrom 5C : francesco & eugenius, zLOMy 2012
Středem stěnky z chytů traverzu přes madlo výlez vpravo.
5. Poskok 6A : francesco & eugenius, zLOMy 2012
Skok z posledních chytů traverzu do madla a výlez.

JIŽNÍ VCHOD (4,5 m): N49 52.138 E14 32.155

1. Střelka ? : martin, zLOMy 2012
Spárou nahoru s odšlapy.
1a. Střelák ? : martin, zLOMy 2012
Ruce i nohy čistě spárou.
2. Katoda 3 : francesco & eugenius, zLOMy 2012
Po levé hraně vzhůru a na konci travers doprava. Dolů se slézá po výstupcích vpravo.
2a. Anoda 4 : francesco & eugenius, zLOMy 2012
Start obě ruce za schod pak vpravo vzhůru. Dolů se slézá po výstupcích vpravo.
3. Nenět ? : ???, zLOMy 2012
Napravo od Anody napřímo.

LEVÝ AMFITEÁTR (5 m): napravo od Náměsíční stěny

1. Lišákova cesta 6A : francesco & eugenius, zLOMy 2012
Nástup za spáru a lištu v úrovni očí. Dále vzhůru. Top jsou vodorovné spáry. Dolů seskokem po menším traversu doprava.
2. Kubelíkova smrt 6A : francesco & eugenius, zLOMy 2012
Vpravo od Lišáka pomocí vysoké nohy.

OMEZENEC (4 m): pod cestou Zlatá horečka

1. Body Boulder Boj 6B : lukass, 29.3.2013
SD za hrany bez stupů a chytů vedle.

ROLLING STONES (3-6 m): pravý horní cíp Morávkovy stěny


1. Keith 4 : francesco & eugenius, zLOMy 2012
Svislou spárou na polici.
1a. Keith SD 5C : francesco & eugenius, zLOMy 2012
SD Keitha.
1b. Charlie 6A : francesco & eugenius, zLOMy 2012
SD. Start jako Keith a traverz doprava do vhloubení nad Eugenovou spárou.
2. Eugenova spára 6A+ : francesco & eugenius, zLOMy 2012
Nástup z povinného stupu v soklu pod převisem a s rukama ve spáře, tou za hranu do vhloubení (logický konec).
2a. Rock 2 : francesco & eugenius, zLOMy 2012
Komín nad Eugenovou spárou.
3. Není malých chytů, jen lezců 6B+ : francesco & eugenius, zLOMy 2012
SD. Nástup ve stropě, následně do madla v Perfetě a převislou stěnkou n.v. (bez hrany do úrovně posledního chytu ve stěně).
4. Linea Perfetta : francesco & eugenius, zLOMy 2012
Ze začátku výlomu (nohy velký stup pod převisem) traverz doleva na hranu a po ní (pomocí chytů na levou ruku) n.v.
5. Mick 2 : francesco & eugenius, zLOMy 2012
Komín mezi Lineou a Unavenou radostí, výlez vlevo.
6. Unavená radost 6B+ : francesco & eugenius, zLOMy 2012
SD. Ze začátku hrany a daného chytu pomocí hrany, výlez na kámen vlevo (smí se až jeho horní hrana).
6a. Unavená radost vstoje 6B : francesco & eugenius, zLOMy 2012
Bez SD.
6b. Unavená radost protiklad 6A : honz?, zLOMy 2012
Unavená radost s odšlapy do protistěnky.
7. Flash 5B : francesco & eugenius, zLOMy 2012
Nástup z jehlanu u stěny, dále spárou nahoru (6m!!! lezte raději s lanem).

ZLOMEK (2 m) N49 52.197 E14 31.992 nad hranou druhého laloku lomu V Doubí.

1. Zlomek 5B : ash, duben 2015
SD. Za velký odštěpek vpravo n.v.

____________________________ PL2 Borovíčko

BOROVÍČKO (5 m): N49 52.248 E14 31.960 u přístřešku

1. Kdo se bojí, sere v síni 6A : francesco & eugenius, zLOMy 2012
Nástup z lišt a po hraně.
2. Seděla pod borovičkou 5B : francesco & eugenius, zLOMy 2012
SD. Z balvanu pod nápisem Borovíčko pod schodem, po vodorovné hraně a přes nápis Borovíčko n.v.
2a. Uhranutá ? : martin & david, zLOMy 2012
SD. Z balvanu pod nápisem Borovíčko pod schodem, přímo hranou n.v.

JEZEVČÍK (3 m): levá stěnka pravého vstupu

1. Obojek 5A : francesco & eugenius, zLOMy 2012
Start levá ruka ze schůdku a pravá za bočák na hraně. Konec obě ruce horní schod (bez pravé stěny, neutíkat doleva).
1a. Obojek bez soklu 5C : francesco & eugenius, zLOMy 2012
Start bez nástupového soklu.
2. Náhubek 4 : francesco & eugenius, zLOMy 2012
Spárou vzhůru, může se odšlapovat do stěny.

KANADSKÁ STĚNA (5 m): plotna vlevo od Borovíčka

1. Ohne sranda 6C+ : lukass, 27.7.2014
Podél šikmé trhliny položenou stěnou n.t.

KVAKY (3x 1 m): v pravém amfiteátru lomu

1. Tvrdil Je to 6B+ : tomášh, zLOMy 2012
SD. Schod nalevo v amfiteátříku. Z vodorovné lišty přešah přímo na vrchol hrany.
2. Nemístně místní 6B+ : lukass, 28.6.2013
SD. Vpravo cesty Tvrdil - jen ze spárky, var. spárka a chyt.
3. Vokaž 5C : tomášh, zLOMy 2012
SD. Start s rukama na hranách.
4. Jak je libo 4 : libor, zLOMy 2012
SD.Start s rukama na hranách.
4a. Libero 4 : libor, zLOMy 2012
SD. Start za pravou hranu.
5. Ještě jedna 4
SD z levé strany.

LEGOLAND (4 m): skalka za přístřeškem

1. Blok nebo blok 5B : francesco & eugenius, zLOMy 2012
Vlevo od Poruchy létání pomocí bočáku ke spáře a tou n.v.
2. Porucha létání 6B : francesco & eugenius, zLOMy 2012
Skok z nástupových chytů a n.v.
3. Zapomněl jsem? 5C : francesco & eugenius, zLOMy 2012
S pomocí trhliny napravo a dále jako Porucha létání.

ZÁKOP (2 A 5 m): levý amfiteátr lomu

1. Zero assoluto 6B+ : ???, zLOMy 2012
Start zavěšením ve vodorovné spárce, odtud přes lištu nahoru.
2. Uno 5A : francesco & eugenius, zLOMy 2012
Z výrazného madla n.v.
3. Due 5A : francesco & eugenius, zLOMy 2012
Z lištičky pod převískem n.v.
4. Tre 5A : francesco & eugenius, zLOMy 2012
Vpravo od Due ze struktur pod převískem n.v.
5. Vzteklina 6C : francesco & eugenius, zLOMy 2012
Jen po velkých chytech bez bordelu mezi.
6. Expanze instrumentálního rozumu 6B : lukass, zLOMy 2012
Hranou bez Vztekliny

____________________________ PL3 Humna

HOREHÁJ (2 m): N49 52.288 E14 32.136

1. A přece se drolí 6A : francesco & eugenius, zLOMy 2012
SD start ze spoďáků. Zleva do misky.
2. Peklo nebo háj 6B : francesco & eugenius, zLOMy 2012
SD start ze spoďáků. Zprava do misky.

DUTOHLAV (1 m): pod cestou nad Borovíčkem

1. Pekáč buchet 5C : francesco & eugenius, zLOMy 2012
SD. Start s rukama na spodním soklu.

KOTVA (2 m):

1. Vejžlab 5A : pivoš, 13.5.2007

PLACHTY (1,5 m) N49 52.324 E14 32.059 ve svahu nad Borovíčkem, v mlází teď.

1. Na stožár 5A : ash, 26.4.2015
SD. Z madélka doleva do vhloubeniny, n.v.

ŠKUNER (2 m):

1. Za ráhno 5A : pivoš, 13.5.2007

VERLYBA (2,5 m): N49 52.374 E14 32.107

1. Vodotrysk 5A : lukass, 2007
Zdola či zprava do misky a nahoru.
2. Vodoryska 5B : lukass, 2007
S přidržením zleva za misku, po peckách a lištičkách nahoru.
3. Harpuna 5A : lukass, 2007
Zprava do "úst" a nahoru.