Panská skála____________________________ PS1 Panská skála

HORN (7 m): N49 52.487 E14 33.880

1. Western RP 7- : (7 m, 1 Bh + Sb) P. Čihák, 18.7.2002
Plotnou pod JZ hranou na plošinku k Bh a mírně vlevo Z stěnou ke Sb (povinné chyty: pravá ruka - dvouprstová dírka, levá ruka - vystouplá pecka v úrovni Bh asi 1m vlevo od něj, v dalším kroku bere pravá ruka jemnou strukturu nad Bh, jinak by šlo v podstatě o variantu Hombre).
1a. Spaghetti Western 7 : (7 m, 1 Bh + Sb) pivoš, 29.6.2005
Jako Western, akorát dvouprstovka levou a pravou nahoře strukturu.
1b. Limonádový Joe 8 : (7 m, 1 Bh + Sb) L. Daniš, 29.6.2005
Jako Western, ale bez dvouprstovky.
1c. Hombre RP 6+ : (8 m, 1 Bh + Sb) P. Čihák, 18.7.2002
Od Bh vpravo nahoru, jemná struktura nad Bh se bere levou rukou, přes oblou JZ hranu ke ke 2.Bh cesty č.2.
1d. Desperado RP: (10 m, 3Bh + Sb) projekt
Jako cesta 1c, ale nevylézat nahoru ke Sb a pokračovat traverzem stále doprava, nohama po polici nad prvním převisem, až na konec převisu do kouta cesty č.3 a touto cestou na vrchol.
2. Evergreen RP 9- : (5 m, 2Bh + Sb) A. Rozsypal, 22.5.2003
(libovolně na šikmou plotnu pod levou částí J stěny a přes dva převisy)
2a. Siločáry RP 8+ : (5 m, 2Bh + Sb) A. Rozsypal, 22.5.2003
Z šikmé plotny od 1.Bh mírně vpravo ke svislé spárce v druhém převisu.
3. Rigol 4 : (6 m, 2 Bh + Sb) 1.RP P. Čihák, 18.5.2003
Úzkým koutem ve středu J stěny - vpravo je Bh z cesty č.4 - rozporem pod převis, přes něj - vlevo Bh z cesty č.2a - a krátkým koutkem na vrchol; nevylézat zpod převisu vpravo na podvrcholovou plošinu, kde končí cesty č.4-10!).
4. Luciferrata RP 5 : (6 m, 1 Bh + Sb) P. Čihák, 1.5.2002
(pravou stranou koutu ve středu J stěny podél sokolíkové spáry na podvrcholovou plošinu)
4a. Hells bells 6+ : (6 m, 1 Bh + Sb) L. Daniš, 29.6.2005
Lezeno pouze po sokolíkovém oblém pilířku bez odšlapů a šáhů jinam.
5. Ferenc Futurista RP 7 : (6 m, 1 Bh + Sb) P. Čihák, 20.10.2002
Vpravo od cesty č.4 do vhloubení a stěnou mezi spárou a pravou hranou přímo na plošinu; sokolíková spára vlevo se nesmí chytat rukou ani do ní odšlapovat.
6. Huperdum RP 6 : (6 m, 2 Bh + Sb) P. Čihák, 1.5.2002
V levé polovině pravé části J stěny zleva přes převis a přes nos na plošinu.
7. Transit RP 7- : (8 m, 3 Bh + Sb) P. Čihák, 20.10.2002
Traverz pravou částí masivu. Od nástupu cesty č.5 traverz vpravo rukama ve vodorovné spáře za hranu do J stěny a tou stále doprava, rukama ve vodorovné spáře, až na pravou hranu masivu, za hranu do V stěny ke spáře cesty č.10 a tou na plošinu; během traverzu se nesmí použít žádný chyt ve stěně nad úrovní vodorovné spáry, výlez závěrečnou spárou musí být bez pomoci levé hrany V stěny a bez stoupání na plotnu pod V stěnou)
8. Opice na brusu RP 6- : (6 m, 2 Bh + Sb) P. Čihák, 1.5.2002
Nástup pod spárou mezi levou a pravou polovinou pravé části jižní stěny, z balvanu vpravo nad převis do vodorovné spáry a plotnou na plošinu.
8a. Odrovnaná opice RP 7- : (6 m, 2 Bh + Sb) P. Čihák, 20.5.2002
Nástup zcela vpravo na úpatí při pravé hraně; přímo středem převislé pravé poloviny pravé části J stěny k 1.Bh a jako č.8 na plošinu.
9. Karambol RP 5 : (7 m, 1 Bh + Sb) P. Čihák, 20.10.2002
Dva metry vpravo od masivu Horn zleva kolem stromu do samostatné plotny, tou vlevo pod V stěnu Horna, překrokem přes širokou spáru do stěny a podél další spáry na podvrcholovou plošinu.
10. Jarní úklid RP 4+ : (7 m, fixní smyčka + Sb) P. Čihák, 29.3.2003
(zprava kolem stromu přes kolmý stupeň do položené trojúhelníkové plotny, přímo středem na její vrchol a krátkým vytlačujícím koutem - fixní smyčka - na plošinku ke Sb.
11. Elevátor RP 5 : (8 m, 2 Bh + Sb) Lucie Drmolová, 29.3.2003
Asi 4m vpravo od masivu se nalézá další samostatná plotna oddělená spárou od předchozí, na jejímž začátku je kolmý stupeň s převisem; krátkou ukloněnou stěnkou pod kolmý stupeň k 1.Bh, vlevo ke hraně a vzhůru - bez stoupání vlevo do široké spáry či sousední plotny - přes podélnou mísovitou prohlubeň do ustupující plotny, mírně vpravo do jejího středu na poličku k 2.Bh a dále mírně vlevo podél jemného prstového sokolíku na plošinku ke Sb.
11a. Eskalátor RP 5+ : (8 m, 2 Bh + Sb) P. Čihák, 4.5.2003
Od 1.Bh pravou stranou kolmého stupně přes převísek do hladké plotny, vlevo ke 2.Bh, po jeho dosažení nevylézat na poličku, ale pokračovat traverzem pod ní vlevo k hraně plotny a hladkou stěnou vlevo od jemného sokolíku na plošinku ke Sb.
12. Frňák 5B : (3 m) P. Čihák, 29.3.2003
6 m vpravo od masivu zleva na špičatý převis a plotnou na vrchol bloku.
13. Rypák 6- : (3 m) P. Čihák, 29.3.2003
Zprava podél spárky na špičatý převis a plotnou na vrchol bloku.

VYHLÍDKA (5 m): N49 52.495 E14 33.891

1. Výhled pod sukni RP 6 : (4 m, 1 Bh) P. Čihák, 18.7.2002
středem Z stěny na zábradlí.
2. Solárium RP 9- : (5 m, 1 Bh + Sb) ) 1.RK A. Rozsypal, 22.5.2003 (lano předem v Bh)
Středem J stěny přes převis do plotny a jejím středem k zábradlí.


KONZOLE (3+3 m): N49 52.510 E14 33.901

1. Prodlužovák 4 : (6 m, 1 Sb) P. Čihák, 29.3.2003
V levé části není zakončeno spodní patro převisem - zde vzhůru na římsu, krátkou ukloněnou stěnkou po lištách a přes malý převis s dobrými chyty ve spádnici slaňovacího borháku na vrcholový blok.
2. Utrpení okamžiku 5B : P. Čihák, 23.5.2002
Vpravo od č.1 na levý stupeň a přímo přes převis na římsu.
3. Rašple 6B : A. Rozsypal, 22.5.2003
Nástup uprostřed stěny ze středního stupně. Z oblé poličky na tření dlouhým přesahem přes převis na římsu.
4. Kvik 5B : P. Čihák, 11.5.2002
V pravé části stěny z pravého stupně koutkem přes převis na římsu.
5. Lenochod 5C : (traverz - 6 m) P. Čihák, 23.5. 2002
Nástup jako č.1 a traverz vpravo až za cestu č.5 do vhloubení, rukama libovolně pod římsou rozdělující spodní a horní patro a nohama nad třemi trojúhelníkovými stupni, které jsou cca 0,5 m nad zemí.

KRAJÁNEK (3,5 m): šutr napravo od Konzole

1. Vandr 5A : P. Čihák, 14.6.2003
Přímo údolní hranou s převislým nástupem bez stoupání na balvan vlevo.
2. Flamendr 5C : P. Čihák, 14.6.2003
Stěnkou vpravo od údolní hrany podél sokolíkových spárek bez stoupání na stupňovité kameny vpravo od hrany.

PAKLIŽE (3 m): N49 52.499 E14 33.915

1. Nabal se 4
S pomocí hrany vlevo.
1a. Vybal se 5A : lukass, 7.9.2008
Bez hrany.
2. Zalez 4
Výlez napravo.

PANSTVO (2 m): N49 52.495 E14 33.975

1. Gay Band Muži 5C : lukass, 29.10.2011
SD v největším převísku za pusu, zákaz soušutří nalevo.

PERUŤ (2 m): N49 52.486 E14 33.895

1. Brko 5C : lukass, 29.10.2011
SD (u menších as vis) za letku, nohy ve vzduchu, bez doteku podsady, výlez přímo nahoru.

ULITEJ (2 m): N49 52.484 E14 33.888

1. Sutě drtě 5B : lukass, 29.10.2011
SD. Se šutrem vpravo před podsadou, doleva za hranou výlez.
2. Na beton tvrzení 5C : lukass, 29.10.2011
SD. Bez jiných šutrů a hrany středem.

____________________________ PS2 Kaskády

BUCHTA (2,5 m): N49 52.454 E14 33.775

1. Žlabanec 4 : lukass, 7.9.2008
2. Valbřich 6A+ : lukass, 7.9.2008

GARP (1,5 m): N49 52.503 E14 33.681

1. Hupky 4
SD. Z lištičky do odštěpku a nahoru.

HLÁSKA (2,5 m): N49 52.451 E14 33.837

1. Váčky v poště doporučeně 6A : lukass, 9.7.2010 (francescovo )
SD. Start z kamene v díře, odtud přímo přes střechu, bez odšlapů na vedlejší kameny.
2. La Skála 6A : lukass, 9.7.2010 (francescovo )
SD. Do první vodorovné spáry, odtud nahoru na polici pod horním šutrem.

KASKÁDY (5 m): N49 52.448 E14 33.830

1. Sázava 5A : pivoš, 2004
2. Vltava 5A : pivoš, 2004
3. Švihák lázeňský 4 : pivoš, léto 2004
4. Z Kameňáku do Pikovic 4 : pivoš, 2004

KOTEL (2,5 m): N49 52.465 E14 33.835

1. Černá kuchyně 5A : pivoš, 4.10.2008
Levobokem nahoru.
1a. Nevlastní slabost 5C : lukass, 8.11.2011
SD. Levobokem, neutíkat do prava ni nohama.

KROVKY (3 m): N49 52.450 E14 33.774

1. Uvnitř tančím 5C : eugenius, 13.6.2011
SD. Z lišt do spár a pak dále sokolem až na vrchol.
2. Čistič 3
3. Spáření 5A
Spárou nahoru.
4. Chroust 5C : eugenius, 28.6.2011
Podél pravé hrany vzhůru.

POŽEREK (2,5 m): N49 52.453 E14 33.822

1. Malý šáh 3
1a. Velký šáh 4 : pivoš, 4.10.2008
Dynamicky rukou rovnou na horní hranu.
2. MudrC 5A : eugenius, 25.3.2011
Start z odštěpku, pak vpravo do stěnky a nahoru.
3. Na hromnice o den více 6A : eugenius, 25.3.2011
Start ze závěsu na hraně a pak po ní vzhůru. Neodšlapovat do kamení okolo.

SESUV (5 m odspoda): N49 52.455 E14 33.782

1. Jednadvatřičtyřivěž 5A : T. Baxa 2002
1a. Tomivěř 5A
Varianta nástupu cesty Jednadvatřičtyřivěž koutem zprava.

UMRLEC (1,5 m): asi 30 m od Buchty po vrstevnici

1. Lidské ledvinky na paprice 5C : pivoš, prosinec 2014
6A SD podél tupé hrany n.v.

VYKŘIČENÍK, SNÍLEK (1,5 a 2 m): N49 52.447 E14 33.836

1. Inflace exklamace 6A : lukass, 24.7. 2011
SD snožmo za tečku zapatit, přebrat chyty do madla a pak výlez mírně doleva.
2. Snědené věcné břemeno 6A+ : lukass, 3.3.2012
Start oběma rukama na zkamenělém pstřeni dubovém a velkotraverz až oběma rukama na koncohraně a n.v., zákaz podstavců a chytkovršku.
3. Hlady nevidím 5B : lukass, 24.7. 2011
SD. Levá ruka skoromadlo, pravá bazický odlupek, odtud doleva, před chytovrškem povinnost přebrat zkamenělý pstřeň dubový.
4. Kozí pohůnek 5C : lukass, 8.11.2011
SD. Obě nohy škvíra, obouruč knedlík, pak pravá hrana, pecka nalevo nad knedlíkem a následně vrchol.
4a. Lotosový knedlík 5C : lukass, 8.11.2011
SD pravá noha horní díra u hrany, levá škvíra, obouruč knedlík a z něj skok

____________________________ PS3 Ostruha

HELEMESE (2,5 m): nalevo od Ostruhy

1. Už se to nese 4 : lukass, 4.10.2008
1a. Standardní deviace 6B+ : lukass, 21.9.2010
SD.
2. Z NSR. 3
Traverz se závěrečným výlezem nahoru.

HNÍZDO (2 m): napravo od Ostruhy

1. Filosoficky ústavní AV ČR 6B : lukass, 16.7.2010
SD. Nástup z kamene pod Hnízdem, traverz doleva a výlez za levou hranou.
2. Vyvracející vybízení 5C : lukass, 21.9.2010

MOLO, ČERVOTOČ (3 a 4,5 m): N49 52.428 E14 33.933

1. Prďousek 5A : ash, 5.6.2005
2. Do sedla 3

OBEJDA (1 m): po šoulačce pod Ostruhou cca 20 m k Panstvu

1. Brutální převaha 5A
SD.

OSTRUHA (3 m): N49 52.441 E14 33.872

1. Drobení 5A : ash, 4.10.2008
2. Průřez 4 : lukass, 4.10.2008
3. Mešec úíáá

ŠKRABOŠKA (1,5 m): šutr dál pod Červotočem

1. Filipika 5A : ash, 4.10.2008
2. Človječárna 4 : lukass, 4.10.2008