Hrdlo____________________________ Hr1 Hrdlořez

HRDLOŘEZ (5 m): N49 52.460 E14 34.178

1. Vzpomínka na budoucnost 5A : ash, 30.9.2003
Žlábkem v levé části severní stěnky nahoru.
1a. Pobudovo futurum 5C : lukass, 9.4.2012
SD, s pomocí hrany do Vzpomínky, bez vodor. škvír napravo u Svatební cesty.
2. Svatební cesta Mark 4 : ash, 30.9.2003
Pravou částí severní stěnky nahoru.
2a. Parádní paralaxní 5C : lukass, 9.4.2012
Přeskokem z dolního protilehlého šutru do Svatební cesty .
3. Odkojencům k ukojení 6B+ : lukass, 10.3.2012
Do pravé údolní hrany a s její pomocí n.v. Nebezpečný dopad.
4. Sedánek 3
Napravo od pravé údolní hrany do sedátka a n.v.
5. Kutna 5A : L. Daniš, 29.6.2005
V pravé části pravé stěnky n.v.

KÁPĚ (2 m): N49 52.458 E14 34.175 zprava nad Hrdlořezem, ten výše

1. Kápo 5A : lukass, 1.11.2008

MORDÝŘ (4 m): N49 52.454 E14 34.188 zprava výše nad Hrdlořezem

1. Z oka do oka 5B : eugenius, 9.4.2011
Nástup v levé stěnce nalevo do pecky těsně nad zemí, odtud za sokola do svislé spáry nalevo a tou nahoru.
2. Hoplatonická 5C : lukass, 29.10.2011
Nástup hranou, traverz doleva a výlez cestou Z oka do oka.
2a. Žulomantika 6A+ : ash, 10.03.2012
Nástup hranou, traverz doprava a výlez cestou Soumrak prstíčků.
3. Soumrak prstíčků 6B+ : danišpivoš, 29.6.2005
Z údolky s pomocí hrany do horní lišty, z ní do "misky" a s pomocí pravé oblohrany n.v.
3a. Dlouhé prsty 6A+ : lukass, 2009
Chytá se přímo horní lišta, odtud Soumrak prstíčků.
3b. Přidáno 6C : francesco, 1.5.2010
SD. Nástup ze spodní lišty do levé hrany a dál jako Soumrak prstíčků.
3c. Fiškuntál 6A+ : ash, 28.3.2011
Varianta pro menší. Ve svahu nohou do dolní lišty a dynamicky do horní lišty, odtud Soumrak prstíčků.
4. Přes krajní mez 6A+ : lukass, 4.3.2012
SD nejpravější hrana a bočák hranou se stěnou n.v., zákaz šutru vpravo, vlevo žlebu a bazických lišt.

PŘEFIKAČ (1,5 m): N49 52.460 E14 34.178 vpravo pod Hrdlořezem

1. Pomocí prostých úvah 5C : lukass, 3.12.2013
SD údolka PR bočák u dírek, LR v plotně a zved na LN a doleva n.v.
2. Posednutí 6A+ : lukass, 3.12.2013
SD LR v levé dirce, PR v pravé dirce při sobě a přímo n.v. Poznámka: var. jen LR v pravé dirce, PR odtlak za 5B.

____________________________ Hr2 Hrdlo

BIVAK (2m): N49 52.381 E14 34.213 pod Školkou

1. Strašilka 5C : H. Zíma, jaro 2002
Traverz zleva doprava po hraně převislého položeného lupenu, výlez napravo s pomocí Žemle.
1a. Ještě tam budem 6A+ : pivoš, 23.3.2013
SD Strašilky - traverz vpravo jako Strašilka, ale výlez až přes největší zoban bez odšlapu na Žemli.
2. Hodně mimochodem 6A+ : lukass, 23.3.2013
SD obě R brambora nohy podstavec a před hranou přebrat lištu hodně vpravo a n.v.
3. Lojza 5C : H. Zíma, jaro 2002
Výlez přes tento převis prostředkem.

ČOLČE (1,5 m): N49 52.410 E14 34.186 vpravo níže od Čolka

1. Kozy fanda tuty 6A+ : lukass, 3.12.2013
SD ruce pod odštepkem a bez něj n.v.
2. Dolce čolče 6A : pivoš, 17.7.2013
SD. Start za odštěpek v zobanu, n.v.

ČOLEK (2 m): N49 52.410 E14 34.186

1. Žuloživelník 6B : lukass, 3.12.2013
SD bez podkamene, obouruč ve spářičce zubu a n.v.
2. Čobolek 5C : pivoš, 17.7.2013
SD. Zleva LR skoba za hranou, stěnkou n.v.
3. Levá noha dole ča 4 : lukass, 1.11.2008

HRDEL (1,5 m) : N49 52.368 E14 34.322

1.Proto 3
2.Plazma úíáá
Cesty jsou (zatím)jedinými korektními lezeckými přístupy k mýtické nádržce Hrdel.

JÍCEN (2,5 m): N49 52.342 E14 34.266

1. Kopřivka 5A : lukass, 29.4.2010
Odspoda dynamicky přímo nahoru do žlábku, s pomocí drobné vodorovné spárky nalevo.
2. Brela 3
Výlez s pomocí hrany plotny napravo.
2a. Jí cenná 5A :
SD. LR kolmá lišta, PR lištička, pak s pomocí pravé hrany n.v.

LEM (2 m): N49 52.381 E14 34.213 vpravo pod Školkou

1 Souhran 5A : H. Zíma, jaro 2002
SD. Podél hrany zprava nahoru.

PATNÍK (1,5 m): N49 52.390 E14 34.118 nad Mušlí

1. Vynáška 4 : H. Zíma, jaro 2002
Start s rukama nahoře, pak výlez s pomocí pravé hrany.
1a. Vyrážka 5A
SD. Nahoru bez obou hran.

ŠKOLKA (2 m): N49 52.396 E14 34.197

1a,b. Pepan 3 : H. Zíma, jaro 2002
Traverz na horním kameni - zprava či zleva.
1c. Ledobřezen 6A : pivoš, 23.3.2013
SD vlevo a za bočáky na čelní horní hranu a zářezy v ní, traverz vpravo a výlez.
2. Neboj se 5C : L. Tvrdík, 21.6.2011
Uprostřed horního kamene, ze stoje, obě ruce za spoďákouvou lištu (pod šipkou), nohu na kulatou lištičku, přímo nahoru.
2a. Za kamna vlezem 5C : pivoš, 23.3.2013
SD u Neboj se za bočák jeho spoďáku a n.v.

VÝHŘEZ (2 m): N49 52.396 E14 34.197 pod Školkou a Bivakem

1. Zapšklý vývrh 6B : lukass, 23.3.2013
SD. Údolka ostrohrany bez podstavce. Pozn.: var. z téhož dne s podstavcem za 5B/C.
2. Špičkopuc 5B : pivoš, 23.3.2013
SD vpravo u pařezu, obě ruce bočák, přímo údolkou n.v.
2a. Citopuc 6A : pivoš, 23.3.2013
SD nástup jako Špičkopuc a šikmo vpravo vykulení a nahoru.

TENDE (2 m): N49 52.428 E14 34.178 pod šoulákem

1. Králíček na pérku 5A : lukass, 29.4.2010
Dynamické postavení na vysoké noze nalevo od pravého rohu.
2. Tenden 4 : lukass, 1.11.2008

ŽEMLE (2,5 a 1,5 m): N49 52.381 E14 34.213 napravo pod Školkou a Bivakem

1. Francek 5A : H. Zíma, jaro 2002
2. Áda 5A : H. Zíma, jaro 2002
3. Kódl 4 : H. Zíma, jaro 2002
4. Tonda 4 : H. Zíma, jaro 2002
5. Láďa 4 : H. Zíma, jaro 2002
6. Jarouš 4 : H. Zíma, jaro 2002
7. Žemeno 3

____________________________ Hr3 Kvák

BLBKA (2,5 m): N49 52.322 E14 34.174 nalevo pod Velkým Kvákem

1. Lízátko 5B : H. Zíma, jaro 2002

DEKL (1,5 m): N49 52.326 E14 34.166 nalevo pod Velkým Kvákem

1. Potopa 6B+ : R. Poch, 1.5.2010
SD - traverz přes celý kámen s výlezem nakonec.

JATERNÍK (1,5 m): N49 52.236 E14 34.194

1. Játromluvec 5A
S pomocí sokolíkových či spoďákových chytů napravo nahoru.
2. Osmotický vztah 5C : lukass, 30.6. 2011
SD. Start obouruč z bočáku, sounož pod ním.

JEDNOROŽEC (2,5 m): N49 52.343 E14 34.164

1. Ochočenec 5A : pivoš, léto 2006
2. Dumák 6A+ : pivoš, léto 2006

KLK (2,5 m): N49 52.325 E14 34.168

1. Jeřabí 5C : pivoš, léto 2006

KREV (2 m): N49 52.327 E14 34.153 pod Velkým Kvákem

1. Sérum 6B : lukass, 3.12.2013
SD LR bočák, PR bočopidijebka při hor.hraně a velmi přímo n.v.

KRLEŠ (2 m): N49 52.339 E14 34.177

1. Až řeknu krleš 5A : lukass, 21.6.2007
Údolkou n.v.
1a. Akční Thriller Fantazie Psycho 6B+ : lukass, listopad 2014
SD údolka obouruč v pidiliště.

MALÝ KVÁK: N49 52.321 E14 34.178

1. Niklák 5C : pivoš, léto 2006
2. Přes pecku 4 : pivoš, léto 2006

MÁG (2 m): N49 52.333 E14 34.191

1. Krák 5C : H. Zíma, jaro 2002

PAST (2,5 m): N49 52.322 E14 34.144

1. Pasta 4
1a. Pasta na lapku 5B : eugenius, 13.10.2010
Traverz. Start z cesty Past a výlez v cestě Lapka.
2. Lapka 4 : pivoš, léto 2006

STOPKA (2 m): N49 52.264 E14 34.186

1. Opička 4 : lukass, 10.5.2008
1a. BruttoXnetto-pírko 6A : lukass, 29.6.2011
SD. Přešah do lištičky vpravo v čele.

STŘECHA (3 m): N49 52.341 E14 34.177

1. Žebírko 5B : lukass, 14.10.2008
Výlez na žebírko a po hraně podél Střechy. Pro krásu chvíle start v SD na začátku žebírka a výlez Rajbuňkem.
2. Rajbuňk 5A : ash, 14.10.2008
3. Kozinohas 6C : francesco, 1.5.2010
SD - dlouhým krokem ze sedu ze začátku žebírka do díry na hraně střechy, dále po hraně až k chytu a překrokem zpět nad střechu, snadno na vrchol (ze stoje z velké díry na hraně střechy - 6B).
4. Neožulíš s granitem bližním! 6A : lukass, 14.10.2008
SD při levé hraně pravého balvanu obě ruce na vzepření a bez střechy n.v.
5. Dřevo 6B : lukass, 14.10.2008
Ze stoje nahoru s pomocí střechy.

VELKÝ KVÁK (3,5 m): N49 52.321 E14 34.178

1. Kvaker 5C : lukass, 14.10.2008
Ze stoje zleva n.v.
2. Moudí plný vláček a 1 ptáček 6C : lukass, leden 2015
Ze stoje uprostřed, LR bočák, PR skok do chytu v horní hraně a traverz jen po oblé hraně stále doleva až na úplný konec.
3. Prd 5A : H. Zíma, jaro 2002
Pravou hranou n.v.
4. Zvrd 3

VYKVÁK (2,5 m): N49 52.322 E14 34.174

1. Krk 5A : H. Zíma, jaro 2002
2. Černá šipka 5A : ???

ZÁŠKOLÁK (2,5 m): N49 52.323 E14 34.198

1. Šamstr 5B : H. Zíma, jaro 2002
2. Šlapka 4 : H. Zíma, jaro 2002
3. Chmaták 3