Hluboc____________________________ H1 Hluboc

HLUBOCLOM : N49 51.886 E14 32.625

1. Bokovka náměstka ministra 6C : lukass, 19.7.2012
Nástup zleva stěnky z lišt a traverz bez díry, konec všemi končetinami na startovním bločku cesty Stavění s koulema za krkem.
2. V Margalef ještě nic nedal 6C+ : 1.2.2014
SD LR dolní zoubek ve spáře PR chytek na začatku hrany a tou stěnkou do madla obouruč.
3. Stavění s koulema za krkem 6B : lukass, 17.5.2012
SD zprava na nejnižším bločku traverz přes díru a slez na lomu.

KŘÍDLO (1,5 m): N49 51.898 E14 32.816 pod Vysocí

1. Deficit citu 5A : ash, 09.11.2013
SD. Start obě R v madle u levé hrany, dál bez hrany n.v.

MACAN (1,5 m): N49 51.909 E14 32.839

1. Makadám 6A+ : lukass, 16.5.2011
SD. Nohy ve spáře, pak zapatovat a přešah až dozadu.

MENTÁL (2 m): N49 51.885 E14 32.737 vedle Dentálu

1. Medius 5A : lukass, 2.9.2008

MOMENTÁL (2 m): N49 51.977 E14 32.790 vysoko nad Monumentálem

1. Zatím prdím 6A : pivoš, srpen 2014
SD na levé hraně a traverz ve spodních chytech s využitím výše umístěného madélka až doprava a n.v.
1a. Už to tvrdne 6C : pivoš, srpen 2014
SD. Traverz jako Zatím prdím, ale bez madélka nad linií chytů.

MONUMENTÁL (3 m): N49 51.976 E14 32.739

1. Listonoš 5A : kubajs, 18.3.2011
Levou rukou po levé hraně do výlezového madla.
2. Lesů pán 5B
Středem levé stěnky, LR levá hrana PR škvíra nahoře.
3. Listopad 6A : chouťák, 18.3.2011
Pravou rukou po pravé hraně a dále do spárky.
4. Listnáč 4 : kubajs, 18.3.2011
Z nástupového stupu plotnou.

NÍZKOC (1,5 m): N49 51.820 E14 32.695 pod Vysocí

1. Tomáš Blbý 5A : ash, září 2014
SD. Zleva za ostré madlo (PR), LR šikmá lišta nalevo a n.v.

VRSTEVNÍCI (2,5 m): N49 51.971 E14 32.710 nalevo níže pod Závorou

1. Pius pes 5A : lukass 2.9.2008
2. Škvírky 3

VYSOC (2 m): N49 51.905 E14 32.831

1. Už ať je to venku 5B : pivoš, září 2014
Z malých lišt uprostřed šutru n.v.
2. Bejt Š 5A : ash, září 2014
Ze stoje zprava údolky n.v.
3. Nížkové práce 6A+ : pivoš, září 2014
SD u tupé hrany z chytů plác obouruč na hranu a n.v.

TROJČLENKA (2 m): N49 52.027 E14 32.742 vysoko v protisvahu Závory

1. Vedle bedle 6A : pivoš, srpen 2014
SD na levé straně za bočáko spáru a plác n.v.
2. Lotříkovina 5C : pivoš, srpen 2014
SD uprostřed vlevo od Bobříkoviny, plác a n.v.
3. Bobříkovina 5A : ash, září 2014
SD u levého šutru. PR ve tředové spáře, n.v.

ZÁVORA (4 m): N49 51.971 E14 32.702

1. Metus 5C : lukass 2.9.2008
2. Meus 5A : lukass 2.9.2008

____________________________ H2 Úskalí

COGŇÁČEK (2 m): N49 51.756 E14 32.686 po vrstevnici doleva od Madlala

1. Rogalistická 5B : pivoš, září 2014
SD za pomocí spoďáku LR a bočáku na PR n.v.

HRADBA (4,5 m): N49 51.817 E14 32.741

1. Klíč od hradu 5B : pivoš, 10.1.2007
2. Zadek v listí 5C : Rusi 5.4.2008
Začátek v pravo na levém bloku, krátký traverz do leva a výlez.
3. Příkop 5A : pivoš, 10.1.2007
4. Beranidlo 5B : pivoš, 10.1.2007
5. Chrutí a kaňkování 6B+ : lukass, 2.3.2013
Středstěna z nejnižší trhliny obouruč a skokem na polici, levá a pravá verze.
6. Hrana 5C : tomášh, 16.12.2007
Po hraně.
7. Trhlina 4
8. Lyžba 5C : pivošlukass 12.5.2012
Levou stranou pravé hradby, s pomocí bočáku přešah nahoru a n.v.
9. Koopérák 6A : pivošlukass 12.5.2012
Přes břicho v pravé části pravé stěnky, bez hrany.
10. Závisle odvisející souvis 6B+ : lukass, 17.5.2012
Ze stoje v nejpřevise za spoďáky do lišt a přímo n.v.
11. Za hradbami 5A : pivoš, 10.1.2007
Z pravého boku nahoru.
12. V podhradí 5C : Rusi 5.4.2008
Traverz zleva doprava, konec za cestou Trhlina.

KŠILTOVKA (1,5 m): N49 51.784 E14 32.913 pod Tupolevem

1. Tělo nechtělo 6C : lukass, 1.12.2013
SD LR hrana PR vod. listička a n.v. bez plátu vpravo.
2. Kšit 5A :
SD. PR odštěpek, LR hrana, odtud přešah nahoru.
3. Dvojitý Verner 5B :
SD. Z vrcholu odštěpku přešah do šikmé hranky napravo, pak n.v.

KRAMLE (1,5 m): N49 51.726 E14 32.819

1. Houpy Houpyhou 5B : ash, září 2014
SD. Levý šutr, LR odštěpek, PR lišta nad ním, n.v. bez navalování do levé strany. Houpe se!
1. Karamelka 6A+ : ash, září 2014
SD. Start jako Houpy Houpyhou, traverz do nejprava a n.v.
2. Kremrolka 6A : pivoš, září 2014
SD u levé hrany pravého šutru, n.v.
2a. Dostálka 6A : pivoš, září 2014
SD jako Kremrolka a středem pravého šutru n.v.
3. Pan Tonička 5C : pivoš, září 2014
SD uprostřed pravého šutru a vpravo n.v.

MADLAL (2 m): N49 51.726 E14 32.722

1. Tralala 6A : pivoš, září 2014
SD za levé nízkomadlo a přímo bez použití pravé hrany n.v.
2. Hupsajda 5B : pivoš, září 2014
SD vpravo od Tralala a za pomocí hrany n.v.

NAHRADNÍK (2 m): N49 51.820 E14 32.695 níže ve svahu k Hradbě

1. Nahradník 5C : pivošlukass 12.5.2012
Zprava traverz doleva a výlez.

SKALNÍK (3 m): N49 51.823 E14 32.756 zleva nad Hradbou

1. Sardel 5A : pivoš, 10.1.2007

STŘÍŠKA (2 m): N49 51.824 E14 32.765 nad Škrpálem

1. Červenec 5C : pivoš, listopad 2014
SD a šikmo vlevo n.v.
2. Stříška 5C : tomášh, 16.12.2007
Ze stoje přímo n.v.
3. Modřenec 5B : pivoš, listopad 2014
SD a přímo zprava n.v.

ŠKRPÁL (2 m): N49 51.817 E14 32.764 zprava nad Hradbou

1. Snížek 4 : (2 m) pivoš, 16.12.2007
SD.
2. Po schodoch 3 : (2 m) Rusi 5.4.2008
Začátek vpravo, obě nohy na liště, ruce na hraně.
3. Naval 5B: tomášh, 16.12.2007
Start v převise, navalení do plotny.
3a. Bystroouško 6A: pivoš, listopad 2014
SD a za pomoci spáry aji hrany na levou ruku n.v.

TUPOLEV (1,5 m): N49 51.784 E14 32.913

1. Oddychanie i kochanie 6B : lukass, 1.12.2013
SD v chytku, nohy jen v masivu pod, bez okolnich odlupů. Poznámka: var. nohy jen na odlupu vlevo je trochu lehčí.
2. Kvaš 5A :
SD. Zpoza pravého zobanu, start nalevo v hraně podstavce, z něj n.v. bez odšlapů do pravé stěnky.

ZAHRADNÍK (2 m): N49 51.816 E14 32.751 napravo od Hradby

1. Presymboly juissance na pasece 6B : lukass, 12.5.2012
SD zleva, praváR spára, nohy jen pravý patest
2. Sedlina peprných fantasmat 6B+ : lukass, 12.5.2012
SD středem, leváR spára, nohy jen levý podstavec.
3. Zahradník 4
Vysoká noha do lištičky a n.v.