Grybla____________________________ G1 Grybla

HAMBÁČ (3 m): N49 52.788 E14 34.138 nalevo od Nosoroha

1. Big Shit 4 : pivoš, léto 2004
Zleva za stromem.
2. Big Mac 5C : P. Čihák, 7.7.2003
Zprava vedle stromu za pomoci sokolíkového chytu do převisu, krok vlevo k díře a z ní dlouhým přesahem na vrchol.

KAŇKA (3 m): N49 52.811 E14 34.126 napravo výše od Nosoroha

1. Bolest a kámen 5B :
SD. Jasný převísek v levé části Kańky, start nalevo, nohy jen nejhlubší podstavec, traverz doprava a výlez. bez pomoci horního šutru.
2. Flekatá Morka 5C : P. Čihák, 20.6.2002
Středem údolní stěny přes nápadný flek.
2a. Čistá Mormonka 6A : eugenius, 6.4.2011
Nástup z levé strany Kaňky, za pomoci madla uprostřed a bočáku vlevo vzhůru.
3. Žízeň 5A : P. Čihák, 20.6.2002
Vpravo od kaňky nahoru.
4. Zapomněnka 4 : R. Persan, 28.8.2002
Po pravé straně skalky nahoru.

KARTEZIÁN (1,5 m): ve svahu níže pod Nosorohem

1. Na pohodu 5B : lukass, 28.4. 2013
SD obouruč z rohu a do leva s hranou n.v
1a. Fitcentrovaný praguematik 6B+ : lukass, 28.4. 2013
SD PR na rohu LR ve spářičce nad a do prava po hraně n.v.

LEGIE (2 m): N49 52.790 E14 34.133 nalevo od Nosoroha

1. Pochoduj nebo zemři 6A : francesco, 20.3.2011
Z logického chytu pravou hranou na vrchol, bez použití dolních kamenů. Kamen na nohy u startu je povolen.
1a. Vložka Standy Hložka 6B+ : lukass, 28.4. 2013
SD bez podkamene obouruč z log. chytu vpravo a po hraně doleva n.v.

MADLOŇ (1,5 m): nejníže pod Výčepem

1. Stázinčina metastáze 5C : lukass, 28.4. 2013
SD. Z madla přímo bez zadní a pravé hrany n.v.
1a. Vymadlená 5B : ash, 16.4. 2013
SD. Z madla s pomocí ostré hrany odtrhu napravo n.v.

MLŽ (3,5 m): N49 52.797 E14 34.129 napravo nad Nosorohem

1. Slimouš 4 : P. Čihák, 20.6.2002
Přímo středem plotny nahoru.
2. Invazní plzák v mlze 6A : lukass, 20.10.2012
SD z trhliny, doprava přes konec podstavce nátah do obliny, přes obrstup n.v. bez odlehlé hrany.

NEVĚSTKA (1,5 m): přímo pod památníkem B. Ziky

1. Docela obyčejný syfilis 5C : pivoš, prosinec 2014
SD - bez použítí madla uprostřed a vpravo za hranou n.v.

NOSOROH (4,5-3 m): N49 52.792 E14 34.134

1. Orozkrok 6B+ : ash, 18.6.2002
Z rohu Nosoroha na vrchol.
1a. Děsivá danost 6B+ : lukass, 3.3.2013
SD jen s šutýrkem přímo pod rohem na roh, Orozkrokem n.v. Poznámka: 28.4. 2013 var. 6B+ SD nástup zleva a bez podšutýrku ale se skalou vpravo na nos.
2. Rohovka 4 : P. Čihák, 20.6.2002
Na roh zespoda přímo přes hranu.
2a. Nohouroh 5C : čepek, 3.3.2013
SD. Start s nohama na šutru nalevo od rohu, výlez na roh.
3. Žena minule držena 5B : lukass, 8.7.2013
Z plotny na nos bez mezipilíře.
4. Chytlavka 5B : ash, 28.7.2002
Levá strana střední plotny, s pomocí levé hrany.
4a. Škytavka 6B : lukass, 8.4.2011
Jako Chytlavka, bez levé hrany.
5. Kruci písek 6C : lukass, 23.3.2013
Přes středovou oblohranu bříškem; LR pecka PR krystalky a vyhlemzat bez dalších chytů n.v.
6. Škrtání myšlenek 6C : lukass, 20.9.2012
Stěnkou vlevo od Safari vně spáry.
7. Safari 5C : P. Čihák, 20.6.2002
Spárou vpravo od střední plotny, na sokola zprava. SD pro krásu chvíle.
7a. Vlajka vzůru letí 5A : ash, 30.4.2013
Spára ze stoje s rukama i nohama jen ve spáře n.v.
7b. Tělovýchovný masokombinát 6B : lukass, 8.7.2013
Ve spáře ruce jen na sokola zleva, nohy jen spára.
7c. Direktální variant 6A+ : pivoš, 8.7.2013
SD. Do spáry na sokola zprava a překulení na sokola zleva a výše jako Tělovýchovný masokombinát.
8. Nezneuniverzalizovatelná 6A : lukass, 1.4.2012
Stěnkou napravo od Safari, zákaz spáry pro nohy.

PSÍ VOJÁK (2 m): N49 52.782 E14 34.141 nalevo od Hambáče

1. Žiletky baletky 5A : francesco, 20.3.2011
Ruce i nohy přímo po ostří.

TVRĎÁK (1,5 m): N49 52.814 E14 34.148 napravo dál níž od Výčepu

1. Pekáč 5C : pivoš, L. Tvrdík, 22.11.2009
SD. Přešah do lišty pod horní hranou.
2. Zrychtování 5B
SD. Traverz zprava doleva.

VÝČEP (2,5 m): N49 52.803 E14 34.139 napravo níž pod Nosorohem

1. Radši až zítra 5C : lukass, 21.6.2007
Přes levou hranu n.v.
2. Medvědice bobr 7A : lukass, leden 2015
SD. PR pravá hrana 10 cm nad zemí, LR levá hrana v úrovni hlavy a míša stajl n.v.
2a. Příměr Všepočátkem 6B+ : lukass, 20.9.2012
SD pravá ruka hrana, levá spoďáčkolištička - tou pak do levé hrany a středem n.v.
3. Ještě dnes 5C : eugenius, 9.3.2010
SD. Zavěšení na hraně s nohama na vedlejším šutru, dále vzhůru po hraně a výlez z levé strany.
3a. Jiní byli líní 6B+ : Dušeksession, březen 2012
SD bez vedlejšího šutru, obě ruce na pravé hraně a tou n.v.

____________________________ G2 Maják

BÁBEL (2 m): N49 52.998 E14 34.097

1. Przewal 5B
SD. Nohy na podstavci, ruce na hranách, přešah do madla a n.v.
2. Conquero ergo sum 5C : lukass, 30.9.2012
SD úplně vpravo jen ze dvou spoďáků při spodohraně erekt, nohy jen první podstavec.
2a. Paroháček 5B
SD. Nohy na podstavci, LR spoďák, PR pravý zadní roh podstavce.
3. Ústřel 5B
SD bez matky, u menšího šutru napravo.

MAJÁLES, MAJÁK (1,5 a 2 m): N49 52.882 E14 34.150

1. Květen 5A : kubajs, 21.5.2011
SD. Převislou stěnkou zleva.
2. Jámales 6A : kubajs, 14.10.2011
SD pravou údolní stěnkou
3. Frančeskoj SD 6A : francesco, jaro 2010
SD v převisu na hraně, odtud do Myslim-mluvim-chlubim a tudy n.v.
3a. Okleštěný sextant 6B+ : lukass, 20.10.2012
SD v převisu na hraně, doleva přes 2 lištičky, 2 brambůrky ve stejné úrovni a po oblině pod čepicí n.v.
4. Myslim-mluvim-chlubim 5A : lukass, jaro 2009
Nástup na stupu na položené straně, odtud traverzem doleva do převisu a s pomocí odštěpku nahoře n.v.
4a. Myslim-vymyslim 5B :
SD v položené stěnce s levou nohou ve stupu na hraně, odtud do Myslim-mluvim-chlubim.
5. Majka 3
6. Nevím-vím-řeknu 5B : ash, 29.6.2011
SD. Po pravé straně přímo po hřbítku nahoru.

MÁMEL (2 m): N49 52.998 E14 34.097 napravo od Bábelu

1. Má dáti dal 5A : ash, září 2014
SD s podstavcem. LR odštěpek v podstavci, PR stiskáč spodní hrany, z něj do středové spáry a podél ní napravo (bez pravého podšutru) n.v.
1a. Má dáti přidal 5B : ash, září 2014
SD s podstavcem. LR odštěpek v podstavci, PR stiskáč spodní hrany, z něj do žlábku nalevo od středové spáry a nalevo n.v.

NERO (2 m): N49 53.167 E14 34.013 u srubu

1. Kde je vůl, tam je cesta 6B : lukass, 29.3.2014
SD vlevo v římse bez hrany n.v. (rukama více či méně vlevo se ladí klasa, var. je přes lištu)
2. Mour 5A : eugenius, 20.11.2010
Nástup uprostřed s rukama na horní hraně.
3. Tomashovo plíce 6B : lukass, 29.3.2014
SD vpravo v římse přes dehtovou jamku velmi přímo, var. s hranou véčka.

VELKÁ SEDMA (2 m): N49 53.167 E14 34.013 u srubu

1. Dnes nepadej 5A : eugenius, 3.10.2011
SD. Start obouruč z madla na hraně, pak vlevo vzhůru. Nohy pouze balvan který drží boulder a pak vzhůru.
2. Radio1 5B : eugenius, 17.1.2011
SD. Obě ruce na podstavě dále pak po hraně doleva a nahoru. Nohy jdou pouze až po zaklíněný balvan.
2a. Zpozaroha 5B : eugenius, 3.3.2011
SD start stejně jako Radio 1, ale rukama se nejde po hraně ale balvanem vpravo až za roh a pak vzhůru. Nohy mohou jít po podstavě až za zaklíněný balvan.

VISACÍ ZÁMCI (2 m): N49 52.927 E14 34.150

1. Peprmintový bourbon 5A : pivoš, 29.1.2011
S pomocí levé hrany doprava a nahoru. SD pro krásu chvíle.
2. Levota 5A
Levou hranu pravého šutru.
3. Pravota 4
Pravou stranou pravého šutru.

ŽRALOK (2 m): N49 53.167 E14 34.013 u srubu

1. Čumák 5A : eugenius, 17.1.2011
Start vyvěšením vlevo (nohy na dolním kameni), traverz doprava a výlez.
2. Vydřidušná 5C : lukass, 30,8. 2011
SD. Středem, pravá ruka skrytý bočák.

____________________________ G3 Palečník

POVALEČ (1,5 m): N49 52.748 E14 33.740

1. Alečo 3
2. Oblomov 6A+ : lukass, 15.6.2010
Ze stoje, PN do stupku uprostřed.

ŠOS (1,5 m): N49 52.741 E14 33.733

1. Sos 5B : ash, 16.4.2010
2. Kloš 5C : lukass, 10.5.2010