Dlabalovy kameny____________________________ DK1 Vrakoviště

1. OBRATEL (2 m): N49 52.263 E14 33.239 nad Kostrčí

1. Rovnák na vohejbák 5C : francesco, 2010
Start ze dvou velkých chytů a kamene, nahoru jako po žebříku.
2. Baby Jump 6A+ : francesco, 2010
Skok ze startovních chytů “Rovnáku“, doprava nahoru a na vrchol.
3. Fraktura 6B+ : francesco, 2010
Skok bez startovních chytů “Rovnáku“, jinak stejně jako Baby Jump.

2. OBRATEL (2 m): N49 52.263 E14 33.236 mezi Mozkem a Kostrčí

1. Kulezdvih 6A : pivoš, červen 2014
SD. LR levá hrana, PR trhlina uprostřed a n.v.

3. OBRATEL (2 m): N49 52.262 E14 33.233 mezi Mozkem a Kostrčí

1. Buchlov 6A+ : lukass, 8.3.2014
SD LR v bočomadýlku PR v úrovni a do madla a stále doprava n.v (bez chytů vlevo a nad madla).
1a. Zlosyn z Losin 5C : ash, 30.3.2014
SD. LR v bočomadýlku PR v úrovni, přes další laloky přímo n.v.

4. OBRATEL (2,5 m): N49 52.248 E14 33.264 podstavec pod Mozkem

1. Martti Larni 6A : francesco, 2010
SD. Ze dvou výrazných chytů na vrchol.
2. Bezpáteřní 5A : lukass, 27.9. 2011
SD. Nohy i ruce spárou nahoru.
1a. Uveřejnitelná Veřej 5C : lukass, 28.6.2014
SD na podkamenu PR dírka LR bočonic a bez spáry a podkamenu n.v.

BABY DICK (3 m): N49 52.250 E14 33.263 napravo od Moby Dicku

1. Kořen 5A : lukass, 20.9.2008
S pomocí levé hrany a reliéfu vpravo.
2. Těptínská odysea 6A : francesco, 2010
SD. Z nízko položeného madla zdvihem do chytů na reliéfu, mírně vlevo a na vrchol (neutíkat do boulderu vlevo).
3. Variace na stejné téma 5A
Vpravo ze stoje nahoru.

BEZMOZEK (2 m): N49 52.264 E14 33.230 mezi Mozkem a Vrakovištěm

1. Celer 5C : lukass, 27.9. 2011
SD. Z bočáků po stranách nahoru středem.

BUNIČINA (1,5 m): N49 52.263 E14 33.242 vlevo od Třetího obratle

1. Mimimatka 5A : ash, 8.3.2014
SD. Z madýlek pod oblohranou LR levá hrana, pak PR do madélka v hornopřilehlém šutru a n.v.
1a. Návyková 6A+ : lukass, 8.3.2014
SD z madýlek a bez hrany a příšutru n.v.
1b. Klíčová povinná dirka 6A+ : lukass, 8.3.2014
SD z madýlek a bez hrany povinně do dirky u levé hrany a pak n.v., bez horního příšutru.

CASSINA (2,5 m): N49 52.290 E14 33.242 od Mozku po šouláku dál napravo

1. All In 6A : kubajs, 9.6.2013
SD zleva kamene, bez spodního šutru, z LR dírky traverzem doprava na hranu a výlez.
2. Vabankrot 5C : lukass, 26.7.2010
SD. Podél spodního šutru pod převísek, přešah na horní hranu a podél ní na vrchol.
3. Ruleta 7A : relic, 04.12.2011
SD středem kamene s pomocí pravé hrany Monte Carla přes vlnky na levačku. Nástup s patou na pravé hraně. Var. o půl bodu těžší (lukass 8.1.2014) obouruč ze středchytku, nohy zákaz pravý hrany.
4. Monte Carlo 7A : francesco, 2.3.2011
SD. Oblou pravou hranou bez vklíněného kamene na vrchol.

ČELISTI (2 m): N49 52.292 E14 33.199 vysoko na svahu nad Cassinou

1. Výstřih(k) 6B : francesco, 2010
SD. Zdvih z vrcholu Véčka do jeho levého a následně pravého ramene a na vrchol.
2. Tuky tě vrací 6A : francesco, 2010
SD. Z horizontální spárky na hranu a tou na vrchol.

ČTYŘLÍSTEK (2,5 m): N49 52.248 E14 33.264 nalevo od Moby Dicka

1. Kapitální změna 6B+ : lukass, 17.6.2011
Ruce v díře uprostřed z kvazisedu, pak do díry i pravá noha.
2. Apostáze v noze 6A+ : lukass, 28.6.2011
Nástup ze stoje na pravý lístek, ruka lev. hrana , pravá spoďák, lev. noha spára, prav. u spoďáku, zákaz prav. hrany.

GOTHAJ (2 m): N49 52.273 E14 33.242 šutr napravo níže od Tratoliště

1. Pěstěná levačka 5C : lukass, 6.10.2010
SD. Obě ruce ve vodorovné spáře, odtud přešah doleva do horní spáry v rohu, ukotvit pěst a za ni zdvih nahoru.
1a. Nepěstěná levačka 5B :
SD. Obě ruce ve vodorovné spáře, odtud přešah doleva do dolní spáry v rohu, přebrat na spoďáka a údolkou nahoru.

INNUENDO (2 m): N49 52.306 E14 33.252 po šouláku dál napravo od Cassiny

1. Neoopomíjená 5B : lukass, 20.7.2011
SD. Ruce spoďák a díra za hranou, nohy na protitlak vpravo, pak traverz doleva.

KOSTRČ (2,5 m): N49 52.263 E14 33.242 nejníže pod Mozkem

1. Oharova volba 6A : eugenius, 6.11.2010
Start zavěšením, levá ruka malá kapsa a pravá lišta za hranou, dále těžším zdvihem přes pravačku nahoru. Neutíkat vedle do Pánské volenky!
2. Pánská volenka 6B : francesco, 2010
SD. Z chytů na konci jeskyňky do hrany spáry a po ní až na vrchol.
3. Dámská volenka 5B : francesco, 2010
Z výrazného chytu doprava nahoru ke spárce a na vrchol.
4. Kořen 5C : lukass, 27.9.2011
Ze stoje vpravo bez šutru vpravo a spáry co patří cestě vlevo.

LONČÁCI (2,5 m): N49 52.274 E14 33.224 ve svahu nad Mozkem

1. Štětiny 3 : lukass, 6.8.2008
2. Srstě 3
3. Kinder surrogat 6C/6C+ : lukass, 21.9.2010
SD. Levou stranou, levá noha na pecičku, pravou rukou do vzepření.
4. Francescův dárek dětem 6C : francesco, 2010
SD. Přešah z vodorovné trhliny doprava na oblou hranu a zdvih.
5. Nákrok 4
Nákrokem na vodorovnou trhlinu zprava.

MOBY DICK (3 m): N49 52.248 E14 33.264 nalevo v protisvahu od Mozku

1. Ná-lez(přahtahval)poj 6C : lukass, 14.6.2011
SD. Středem pod ďůlkem nahoře, doprava ani ň.
2. Zlatý prciny... 6B+ : francesco, 2010
SD. Z horizontální pukliny do sokolíku, jím do další pukliny a přes pecku vpravo na vrchol.
3. Rozpo(l)cený traverztita 6A : lukass, 28.6.2011
Nástup Klavíristou, traverz a výstup Ná-...pojem.
4. Klavírista 6A : chouťák, 8.5.2011
Nástup z vodorovné spoďákospáry a dírky. Pomocí pravé hrany a hry na klavír vzhůru do výlezové bobule a na vrchol..

MOZEK (3 m): N49 52.264 E14 33.230

1. Vlhoun 5A : pivoš, léto 2004
V západní převislé stěnce po chytech.
1a. Levá Hemisféra 6C+ : relic, 4.12.2011
SD. Pravá ruka brambora, levá ve spáře, pak cestou Vlhoun nahoru. Nestoupat na kameny vlevo od spáry.
2. Morti 6C : francesco, 2010
SD. Start z brambory a hrany, bez použití kamene vpravo.
2a. Alimenti tipici 7A+ : lukass, 16.1.2014
SD. PR brambora, LR pod ní a s pravou hranou povolenou jen na nohy velmi přímo do madla vlevo, tam oboruč. (pro všechno zákaz levé hrany).
3. Čočka 6C+ : lukass, 5.1.2014
SD ruce pod úrovní přilepené brambory a (celé bez ní) do hranostiskáče a z něj traverzem/dynamem do madla vlevo, obouruč konec (pro všechno užívati jen hl. stěnky).
4. Znosukost 5B : pivoš, 26.7.2011
Nástup pravou v pravé stěnce, levou do stupu v prostřední hraně (nesmí se dotýkat přilehlého šutru), přešah do horního madla a nahoru.
5. V lete u Karese v zime u ashe 6C : pivoslukass, leden 2014
Ze stoje v pravé sféře mozkové za dva minibočáky zdvih do chytu na LR a n.v. za vyvýšenou hranu.
6. Spárečka 5A : pivoš, léto 2004
Čistě spárou krátce do chytů.

PEČEŤ (2,5 m): N49 52.268 E14 33.186 nalevo hodně výše nad Lončáky

1. Kámen úrazu 4 : lukass, 6.8.2008
Levá stěnka ze stoje.
1a. Teologem nohamihů 5C : lukass, 6.11.2010
SD. Jako kámen úrazu, bez dolního podstavce, bez pravé hrany.
1b. Tak si trhni! 6A : barcza, 12.11.2013
SD v římse, do dírky a přes oblou hranu do pečetě vpravo, n.v.
1c. Burleskní palimpsest 7A : lukass, 19.12.2013
SD v římse a bez děr a prohlubní do pečetě vpravo n.v. (může se hřbetohrana)
2. Za pečeť 3
Za pečeť n.v.

PODVĚŠEK (2 m): N49 52.262 E14 33.233 vlevo níže pod Mozkem

1a. Krása prokrastinace 5A : ash, 30.3.2014
SD na přísedícím šutru nalevo, s pomocí vertikální spáry (PR) n.v., nohy jen nalevo od spáry.

SOKL (3 m): N49 52.282 E14 33.252 ve svahu pod Cassinou

1. Klokr 5A : pivoš, 2004
Po levé hraně.
2. Blokr 5A : pivoš, 2004
Středem.
3. Zlobr 5A : pivoš, 2004
Po pravé hraně.

TRATOLIŠTĚ (2 m): N49 52.268 E14 33.237 pod Vrakovištěm

1. Hop nebo drop 5C : eugenius, 19.9.2010
Start s rukama ve vodorovné spáře a z ní přešah nahoru.
2. Mechová spára 5A : eugenius, 19.9.2010
Start s rukama ve vodorovné spáře a dál mechovou spárou až nahoru.
3. Balvan bere 5A : eugenius, 19.9.2010
Start z konce Mechové spáry, dál pak napravo podél římsy nahoru.

VRAKOVIŠTĚ (2,5 m): N49 52.269 E14 33.234 napravo od Mozku

1. Tenkrát poprvé.. patou 5B : V. Lapková, 29.6.2010
SD. Rudlovačka oblou hranou a výlez jako “Alibismus“.
2. Alibismus 6C : francesco, 2010
SD. Start rukama ve spáře, dále přes první a druhou dvouprdu do madla a výlez.
3. Dětský koutek 3
Položenou plotnou na vrchol šutru a z něj na Vrakoviště (start rukama kdekoli).
4. Voko vidí 6A : francesco, 2010
Ze stoje přímo po hraně na vrchol (neutíkat doprava).

ŽABEC (1,5 m): nalevo po vrstevnici od Čelistí

1. Rádo se stalo 5B: ash, 22.2.2014
SD. Ruce v odštěpku v podstavci a chytu nad spodní hranou, z nich n.v.

____________________________ DK2 Lapidárium

KRYCHLE: N49 52.293 E14 33.337

1. Kubická 5A : M. Johanovský 6.7.2005
Podél levé hrany na sokola na vrchol, neodšlapovat na vedle ležící šutr.
2. Čapajev 6B : lukass, 17.4.2010
Po nástupu do střední hrany přešah až na horní hranu.
3. Na kvadrát 5B : pivoš, 2004
Přes odštěpky v pravé stěnce n.v.
4. Ze DNA na den 6A tr : lukass, 18.10.2011
Travez vrchem; počátek i konec v nejvíc beroucí horní hraně (za levou hranou při pohledu z údolí).

MLUVÍCÍ HLAVY (5 m): N49 52.297 E14 33.299

1. Časem 6C : lukass, 28.6.2014
Ze stoje levou hranou bez příšutrů vlevo. Pozn.: high sedmikulový.
2. Za ucho 5C : pivoš, 2004
Sokolem v pravé části velké hlavy.
3. Uší čištění 4 : kubajs, 2.10.2011
Úzkým komínem mezi hlavami.
4. Nudista 5B : pivoš, 2004
Za hranu odštíplého šutru prostředkem nahoru.
5. Mezery v mlčení 6B : lukass, 18.10.2011
SD. Pravou stranou (obě nohy na poličce na začátku stěnky), traverz doprava a výlez na vrchol.

ODPADLÍK (3,5 m): N49 52.304 E14 33.346 napravo níže ve svahu pod Vráskem

1. Dlabalův vrah 5B : eugenius, 18.10.2011
Traverz přes celou hranu Odpadlíka. Start levá ruka oblo za rohem a pravá bočák v úrovni prsou, nohy do výmolků ve stěně. Dále po hraně až na konec.
2. Šibenice 5A : M. Johanovský, 1.5.2005
Středem stěny krátce na horní hranu a podél ní na vrchol.
3. Choutkovina 6A+ : lukass, 27.9. 2011
SD. Traverz bez horní hrany, výlez úplně vpravo.
4. Dynamická perforace 6B : pivoš, 18.10.2011
Bez zbytečného SD - traverz jako Choutkovina na konec spárky a pak dynamicky vlevo nahoru na hranu.

PLAMEN (2 m): N49 52.297 E14 33.336 pod Vráskem

1. Do třetice zcizená 6A : pivoš, 18.10.2011
Pravá noha stup, levá patí za hranou u ruky, levá ruka přešah na oblou pecku a nahoru.
2. Tak aspoň tak 6C : pivoš, 16.7.2011
SD. Start na špičatém šutru, obě ruce v ostrém odštěpu, přes další chyty n.v., zákaz spáry vpravo a odšlapu do ní.

PRÁSK (1 m): N49 52.297 E14 33.336 těsně pod Vráskem

1. Ecce cesta 5A
SD zprava za odštěpek.

PYTLÁK (3 m): N49 52.329 E14 33.343 napravo v protisvahu od Odpadlíka

1. Půlpytel 5B
SD. Ruce ve vodorovné spáře horního šutru, pak přešah nahoru.
2. Pytlák Říha 5A : pivoš, 18.10.2011
SD v levé části šutru, pravá noha ve spáře napravo.
3. Bojim Ne 6A+ : pivošlukass, 18.10.2011
v pravé části šutru, SD nejníže, levá ruka za hranou a pravá z chytu dole, nohy zákaz šutrů vlevo a pravo.

TĚŽÍTKO (2 - 3 m): N49 52.291 E14 33.346 nalevo pod Krychlí

1. Demobilizace 5A
Nalevo od středu položené hladké stěny navalit na vysokou nohu k dvojprstovce napravo.
2. Lezba s kulbou 5B : M. Johanovský 6.7.2005
Středem položené hladké stěny přes trhlinky nahoru.
3. Automobilita 6B+ : lukass, 1.7.2010
S pomocí trhlinky nalevo a žlábku napravo do pecičky v levé stěnce, odtud nahoru.
4. Papaja 6B+ : lukass, 17.4.2010
Nástup do převislé hrany nalevo od Paprsku naděje, odtud přešah do madla nahoře napravo.
5. Paprsek naděje 5C : pivoš, léto 2004
Spárou údolní stěnky nahoru. SD - 6A.
6. Leháro 4
Nástup po straně s pomocí spoďáku nalevo na šutr, odtud nahoru s pomocí trhliny napravo.

VRÁSK (3 m): N49 52.299 E14 33.333 napravo od Krychle

1. Dlabalova milenka 5B : eugenius, 18.10.2011
Levou stranou Vrásku. Start z ostrého kamene u hrany, levou nohou do dirky ve stěně a nahoru.
2. Ukážu 5A : lukass, 1.7.2010
Tupou hranou, start v chytu na hraně, výlez přímo po hraně nahoru.
3. Vlhká Fusekle Rezolution 6B+ : pivoš, 16.7.2011
Z údolí do tupé hrany, levá ruka bočo spoďák, pravá ruka chyt nahoře vpravo, levá noha jamka, následuje pravá noha k ruce a n.v.
4. Máš to? 5A : ash, 30.3.2008
Nástup v údolce ve véčku, přes obliny napravo.

____________________________ DK3 Balmorál

BALMORÁL (4 m): N49 52.210 E14 33.251

1. Camelka 5A : pivoš, 5.6.2005
Výlez plotnu s pomocí levé hrany.
2. Morální 6A : pivoš, 5.6.2005
K výraznému chytu uprostřed stěnky, odtud nahoru.

ČÍPEK (2,5 m): N49 52.225 E14 33.259 napravo od Návalu

1. Kejda 5A : lukass, 6.8.2008
2. Zajda 4

NÁVAL (2 m): N49 52.215 E14 33.252 napravo výše od Balmorálu

1. Práce hlupšího smyslu 6A+ : lukass, 1.7.2012
Stoj oběma na výrazné pecce přes malochyty přímo n.v.
2. Infinitivní ztráta soudnosti 3
SD bez matky na sokola za odštěpek zcela vpravo, n.v.

PUKLICE (2,5 m): N49 52.133 E14 33.315 vlevo od Síňky

1. Nepukni 5A : lukass, 6.8.2008

SÍŇKA (3 m): N49 52.105 E14 33.339

1. Svinčík 5A : lukass, 6.8.2008

POSÁZAVSKÝ ŠINKANZEN (2,5 m): N49 52.120 E14 33.309

1. Potemník 5A : lukass, 6.8.2008
Za spoďáka.
1a. Podtemník 5C : ash, 30.6.2012
SD Potemníka.
2. Znouze 4
SD bez matky na sokola za odštěpek napravo od Potemníka.

VYKUK (2 m): N49 52.204 E14 33.257 napravo pod Návalem

1. Kuk 5B : ash, 16.5.2011
SD. Údolka, ruce v liště nalevo a pecce napravo.
2. Lapidární parole 6A : lukass, 22.6.2013
SD PR pravá pecka LR levá pecka a svisloleznicemi téhož protínající obmezeně n.v.